Liverapportering från rättssalen


Norra Förlösa dag 8