Norra Förlösa dag 10

Schema onsdagen den 10 december 2014

 

09.00 Vittnesförhör med AnnWribe

09.30 Vittnesförhör med Ida Glasberg

10.00 Paus

10.30 Vittnesförhör med Eva Sterner

11.30 Vittnesförhör med Mats Söberg

12.00 Lunch

13.00 Vittnesförhör med Rune Jansson

13.30 Vittnesförhör med Grigori Schirman + tolk

14.15 Vittnesförhör med Darlis Sterner (åberopad av Sara Lundblad)