Här är domen: Kalmar TR B 2149-14 Dom.pdf (4,3 MB)

Både Martin och Sara döms för mord till 18 års fängelse. 

**************************************************************************************

Tingsrätten meddelade den 16 december klockan 16:00 att Sara och Martin ska vara fortsatt häktade med fulla restriktioner.

"Martin Törnblad och Sara Lundblad är fortfarande på sannolika skäl misstänkta för mord. Det föreligger en fortsatt risk för att de, enskilt eller gemensamt, genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning. Det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. På grund härav anser tingsrätten att Martin Törnblad och Sara Lundblad ska vara fortsatt häktade."

Dom i målet kommer att meddelas tisdagen den 20 januari 2015 kl. 11.00 genom att hållas tillgänglig på rättens kansli. 

Länk till beslutet: 256_B 2149-14_Mötesdokument_359841_26886552.docx (49553)

Läs mer här: Norra Förlösa - besked om fortsatt häktning

******************************************************************************************************************************

Tilläggsprotokoll 5: minfil.org/cck9hfbab7/till_ggsprotokoll_5.pdf

Hur förhandlingen var upplagd finns att läsa i dokumentet här: Kalmar TR B 2149-14 355515

En kort sammanfattning av vad som hänt hittar man här:

www.flashback.org/sp51017350

Stämningsansökan kan man återfinna här:

StämningsansökanGL.pdf

Förundersökningsprotokollen kan ni ladda ner här:

Protokoll A: https://minfil.org/E7Qbg2b4b3/Huvudprotokoll_A.pdf
Protokoll B: https://minfil.org/F2Q5gcb5b6/Samtalsanalys_Bilaga_B.pdf

Protokoll C: https://minfil.org/G9Q8g0baba/Ekonomi_Bilaga_C.pdf

Protokoll D: https://minfil.org/HcQdg6b0b8/Teknisk_bilaga_D.pdf
Protokoll E: https://minfil.org/I2Qeg9b2b4/Missing...e_bilaga_E.pdf
Protokoll F: https://minfil.org/J8Qdgbb8b0/Tva__ngsmedel_Bilga_F.pdf
Protokoll G: https://minfil.org/KfQdgdb4b6/Vasallgatan_G.pdf

Tilläggsprotokoll 1: https://minfil.org/L1Q6g1b0bf/Tilla__ggprot.1.pdf
Tilläggsprotokoll 2: https://minfil.org/M0Q6gfb2be/Tilla__ggsprot.2.pdf
Tilläggsprotokoll 3: https://minfil.org/NeQeg2b4ba/Tilla__ggsprotokoll.3.pdf

Här är en länk till ljudfilerna med inspelade telefonsamtal:

https://minfil.org/41Regdb0bb/GL-Fup_ljudfiler.zip