Norra Förlösa - besked om fortsatt häktning

Då kom beskedet om häktningen till slut, citeras nedan och finns i original här:
 
Mina spekulationer i fredags kväll (Norra Förlösa dag 12) visade sig alltså stämma med utfallet. Eftersom tingsrätten säger "Martin Törnblad och Sara Lundblad är fortfarande på sannolika skäl misstänkta för mord. Det föreligger en fortsatt risk för att de, enskilt eller gemensamt, genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning." och dessutom meddelar fulla restriktioner så väljer jag att sia följande om fortsättningen. 
 
Med hänsyn till att domstolen säger att Sara och Martin fortsatt är "på sannolika skäl misstänkta för mord" så tror jag att det är just detta som båda kommer att dömas för. 
 
Hade domstolen till exempel skrivit att en eller båda var "på sannolika skäl misstänka för mycket grov brottlighet" och därför skulle vara fortsatt häktade hade jag varit mer benägen att spekulera i ett eventuellt medhjälpsbrott. Att domstolen bara skulle döma dem till ansvar för "brott mot griftefriden" är i det här läget uteslutet. Det finns inte skäl att hålla någon häktad för ett brott med två år i straffskalan - särskilt inte när de redan "avtjänat" 6 månader genom sin häktning.
 
En ytterligare ledtråd är att rätten skriver följande i sitt beslut:
 
Han (Martin) bör inte få tillfälle att påverka någon som är inblandad i målet eller någon utomstående inför en kommande hovrättsprocess. Risken för att han undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning framstår som uppenbar. Även när det gäller Sara Lundblad anser tingsrätten det vara klart att hon inte bör få möjligheter att påverka utredningen genom kontakter med i målet inblandade personer eller andra inför en fortsatt rättegång i hovrätten.
 
Detta innebär, enligt mig, att rätten har bestämt sig för att fälla båda till ansvar för mord (eller dylikt) och att ingen av dem kommer att komma ut innan målet har prövats av hovrätten. Att Sara och Martin kommer överklaga är självklart. Att åklagaren alltid överklagar en friande dom är inte alls lika självklart. 
 
Domstolen skriver alltså i princip i klartext att Martin och Sara ska sitta i förvar tills hovrättens förhandling är påbörjad/avslutad. För det fall rätten ansåg att det var åklagaren som skulle behöva överklaga en kommande dom från tingsrätten har jag svårt att tro att man över huvudtaget skulle kunnat hålla kvar Martin och Sara i häktet i väntan på hovrättsprocessen. Man kan göra det men det är väldigt ovanligt. 
 

BESLUT

1. Dom i målet kommer att meddelas tisdagen den 20 januari 2015 kl. 11.00 genom att hållas tillgänglig på rättens kans

2. Såväl Sara Lundblad som Martin Törnblad ska kvarbli i häkte i avvaktan på dom eller annat  förordnande. Åklagarens tillstånd att meddela restriktioner kvarstår

Tingsättens skäl

Martin Törnblad och Sara Lundblad är fortfarande på sannolika skäl misstänkta för mord. Det föreligger en fortsatt risk för att de, enskilt eller gemensamt, genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning. Det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. På grund härav anser tingsrätten att Martin Törnblad och Sara Lundblad ska vara fortsatt häktade.

Åklagaren har yrkat att tillståndet att meddela restriktioner ska kvarstå medan både Martin Törnblad och Sara Lundblad har yrkat att detta oavsett utgången i sak ska upphävas.

Martin Törnblad har valt att inte medverka till utredningen under förundersökning och huvudförhandling. Han bör inte få tillfälle att påverka någon som är inblandad i målet eller någon utomstående inför en kommande hovrättsprocess. Risken för att han undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning framstår som uppenbar. Även när det gäller Sara Lundblad anser tingsrätten det vara klart att hon inte bör få möjligheter att påverka utredningen genom kontakter med i målet inblandade personer eller andra inför en fortsatt rättegång i hovrätten. Även beträffande henne är risken påtaglig för att hon undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning.

Åklagarens tillstånd att meddela restriktioner ska följaktligen kvarstå beträffande båda de tilltalade.