Flakebölerättegången dag 1

 

08:44

Folk börjar samlas utanför förhandlingssal E. Insläpp sker klockan 09:00 och förhandlingen beräknas starta c:a 10 till 15 minuter senare. 

Målet ropas på och åhörarna tar sina platser. 

 

Hagman och hans biträden tar plats. Målsägande och deras biträden samt PK och hans advokat kommer in i rättssalen. 

 

Ordföranden inleder. PK får ett hörselhjälpmedel som det blir rundgång i. 

Pk bekräftar sina personuppgifter.

Formalian fortsätter.

 

 
 

Åklagaren yrkar ansvar för mord i två fall och mordbrand. 

PK har den 13 dec i Flakeböle uppsåtligen berövat Annika och Gustaf Nordandet livet genom mord. Han har genom skadegörelse berövat livet på deras hund. 

Han har också gjort sig skyldig till grov mordbrand eftersom Gustaf var vid liv då branden började.. 

Han yrkar att ett antal föremål ska förverkas (allt i enlighet med stämningsansökan - min kommentar).

 

Karlsson förnekar brott men medger bevisbeslag. 

 

Målsägandebiträdet yrkar skadestånd om 50 000 kr vardera + ränta från den 14 dec till samtliga målsägande samt ersättning till vardera dödsbo (Annikas och Gustafs) med c:a 35 000 kr (?).

 

Karlsson bestrider skadeståndsyrkanden men vitsordar beloppen.

 

Hagman redogör för sin plan för dagen. Först ska han ha en liten fri inledning och sen en visualisering på en skärm. Sen ska han ha en redogörelse över de olika klockslagen den 13 december, en redogörelse han också ska dela ut till rätten i efterhand, och sen går han på skärm igenom den skriftliga bevisningen i detalj.  

 

Hagmans kortfattade inledning: Mordet handlar om Gustaf och Annika, 58 och 55 år gammal. 

Båda har vuxit upp i Byxelkrokstrakten. Annikas föräldrar hade gått bort så den enda efterlevande är hennes syster Helena. 

Petter har två bröder i samma ålder, Petter och Gustaf. Alla var i samma ålder och växte upp ihop tillsammans med den åtalade. Dock inte från barnsben. Gustaf, Petter och Erik bodde sina första år i Skåne (där fadern är ifrån) men växte upp i så småningom upp i fosterhem på Öland (efter föräldarnas skilsmässa) eftersom barnen ville tillbaka till Öland.

 

Pierre Karlsson är sammanboende med Lotta. Pierre övergav kroglivet när han träffade Lotta. Pierre är en mycket uppskattad familjefar och en duktig hantverkare med goda vitsord. Inte den sortens person som man sammaknippar med en våldsverkare. 

Anledningen till att utredningen fcik upp ögonen för honom var bland annat att det fanns en friande dom från 2006 för dubbelmord. Denna dom har präglat Pierres och hans familjs liv och många på bygden har trott att Pierre har varit skyldig. Det har också isolerat familjen. Domen har inget som helst bevisvärde i dagens rättegång. 

Familjen (de vuxnas) enda riktiga djuplodande umgänge är med Lottas syster Susanne och hennes make Fredrik, i övrigt är det mest ytliga kontakter. 

 

 

Gustaf och Annika brukade äta mellan 18 och 19 och det som fick polisen och åklagaren att först förstå att morden skedde på kvällen och inte på morgonen när branden upptäcktes var framförallt Lufsan. 

 

Visualiseringen inleds på storskärm.

 

Bilder på Annika och Gustaf och kort bakgrund om dem samt deras förehavande på morddagen och dagen innan. 

Gustaf körde cykelfärja, bogserbåt och kabelfartyg.

Branden uppmärksammades av Kennet som ringer SOS vid 09:38. Samtalet spelas upp. 

 

Enligt Kennet "brinner det bra därinne" i garaget, han har varit och knackat i huset men ingen öppnar. 

 

Hagman beskriver geografin på Norra Öland mellan Löttorp och Getterum och visar en karta.

 

Flygbilder över fastigheten visas. Samma bilder som finns i förundersökningsmaterialet. 

 

Fler bilder på garagebygganden samt tillhörande utrymmen visas samt beskrivning av dessa. I princip samma bilder som finns i förundersökningsmaterialet. 

I fortsättningen kallar kallar Hagman den delen av bynnaden där kropparna hittades för verkstaden. Utrymmet i ena ändan av detta kallar han garaget och han kallar rummet där kassaskåpet fanns för kontoret. 

Vikdörrarna till verkstaden/garagbynnaden var olåsta. Detta trots att brankåren uppfattade dem som låsta. Den lilla dörren som satt i de stora vikdörrarna var dock låst. tre dörrar var sammanlagt låsta. 

 

Dörren till grovutrymmet var olåst. Därren på "baksidan" var olåst men i princip igenbyggd. 

 

Annika och Gustaf använde dörrarna till kontoret och dörren i vikdörren när de skulle till garaget, det kan eventuellt ha berott lite på årstiden vilken dörr man använde men båda dörrarna användes. Allmänheten använde troligen oftast dörren i vikdörren.

 

Fler bilder på garaget efter branden. 

Två poliser (häktesvakter?) sitter bakom Pierre och ser uttråkade ut. Pierre har glasögon på sig och en ljusblå skjorta. Rätten består uteslutande av män. Ordförande, tingsnotarien (?) och de tre nämndemännen är samtliga män. Tre är i övre medelåldern och två är någonstans runt 30 år. Alla har glasögon och ser ännu ganska alerta ut. 

 
 

Hagman nämner plåtskåpet som flyttats för att blockera dörren mellan kontoret och garagedelen/verkstan. Det fanns branhärdar på flera olika ställen och gasolflaskor brevid kropparna. 

Annika är troligen skjuten när hon befann sin inne på kontoret och GM befann sig inne i verkstan. Varför tror Hagman det? Kroppens placering, det ser ut som någon tagit tag i hennes fötter och släpat ut henne från kontoret. det är också logiskt att Annika skulle ta vägen genom kontoret till garaget vintertid.

 

 

Gustaf har blött mycket rikligt. Såpass att DNA-blod "överlevt" branden och återfunnits på en skjorta. Det är vanligt med mycket blod vid den typen av skallskada som Gustaf hade. 

 

Det återfunna armbandsuret har troligtvis stannat runt kvart i nio på kvällen den 13 dec även om datumet på klockan visar den 12 december. 

 

Man har hittat flera branhärdar. Bland annat en brandhärd inne på kontoret och en inne i verkstan/garaget. 

Fler bilder visas.

 

Den skiva till vinkelslip som hittades på brottsplatsen har troligtvis inget med inbrottet i kassaskåpet att göra vilket man trodde från början. Genomgång av kassaskåpsinbrottet och bilder från den tekniska undersökningen av skåpet. 

 

Det är relativt fullsatt i förhandlingssalen men det finns c:a tio lediga platser. Troligtvis kommer det komma fler åhörare senare i veckan. Det verkar som om många siktat in sig på att komma dag tre när Pierre ska höras. 

 

Gustaf hade inget jaktintresse och höll egentligen inte på med jakt. Det har talats om lerduveskytte med det finns inget som talar för att Gustaf har gjort det de senaste 30 åren. Pierre Karlsson och Gustaf ska eventuellt ha skjutit lerduvor för 30 år sedan tillsammans. Det gevär som hittat branskadat på Gustafs kontor i Flakeböle är av kaliber 16 och har inget med mordet på Annika och göra eftersom hon sköts med en hagelbössa av kaliber 12.

 

Det fanns ett stort vedlager i pannrummet vilket försvårade fför brandkåren. 

 

Hagman går igenom låsanordningen till de olika dörrarna. Man måste använda nyckel för att låsa dörren till kontoret från utsidan. Man kan låsa den med vred från insidan men eftersom det stod ett skåp ivägen in till garaget så kunde gärningsmannen inte ta sig ut den vägen. 

Nu blir det 10 minuters paus.

 

 

Förhandlingen återupptas och Hagman fortsätter. 

 

Pierre Karlssons fastighet har Kronofogden försökt sälja exekutivt men misslyckat. Fastigheten är för nuvarande inte bebodd. 

Hagman visar på karta var fastigheten är belägen och visar även var Bödarondellen ligger och var Enerum är samt vägen runt norra udden (runt grankullavik). Pierre tar den vägen när han åker hem på kvällen den 13 december istället för den närmsta vägen. 

Vittnet Per Einarsson har en stuga uppe i Grankullavik som Pierre har i uppdrag att kolla till. Det finns också en stuga vid Neptuni Åkrar som Pierre har tillsyn över. 

 

Beskrivning av Pierre Karlssons fastighet och uthusen som är belamrade med saker. I huvudsak i övernestämmelse med det som framkommer i förundersökningen. Slaktavträdet och brännplatsen nämns också.

Pierre Karlsson visar inte så mycket känslor utan är lugn och samlad. Enda gången han visar känslor och börjar gråta är när hans familj och dess isolering efter förra mordåtalet nämns. 

 

Målsaganden är beundransvärt tappra. Att de orkar sitta i förhandlingssalen tillsammans med den misstänkta gärningsmannen och lyssna på när Hagman nu går igenom den första protokollet på platsen om kropparnas tillstånd är starkt gjort. 

Hagman fortsätter med genomgång av obduktionsrapporten för Gustaf. 

 

Skadornas på Gustaf har uppkommit på grund av kraftigt våld. Minst fyra slag med stor kraft ffa mot huvudets högra bakre del. skadan på högra underarmen kan vara en avvärjningsskada men kan vara en stöt mot en hård yta. Dödsorsaken är brännskada. Huvudskadan har antagligen sagt honom i ett hjälplöst tillstånd. 

Annika: en skottskada i bålens nedre vänstra del. Inre organ och stora kroppspulsådern, muskler och skelett har skador av hagel. Kraftigt brand- och värmeskadad kropp. 

 

En filtförladdning från patron har hittats på eller i anslutning till Annikas kropp. Det finns inga ingångshål från haglena eftersom huden är brandskadad. det finns finns å andra sidan inga utgångshål heller så trolligtvis har alla hagel fastnat i kroppen. Filtförladdningen satt i Annikas kläder enligt den som gjorde undersökningen - även om det inte framgår av protokollet. Förladdningen är av en äldre typ av papp och inte av plast som numera är vanlig. Filtförladdningen är av kaliber 12. 

Skadorna i bålen har uppkommit genom hagelvapen. Det har sedan brunnit kraftigt dels på kroppen samt på både höger och vänster sida om kroppen. Hon var avliden innan branden började eftersom det saknas partiklar i lungorna.

Dödsorsakerna talar starkt för att det är annans handpåverkan som är dödsorsak när det gäller både Annika occh Gustaf. 

 

Hunden var inte liv när branden började och har inte gått runt i branden. Den har en fraktur i första halskotan. Skador i hals och nacke samt i benen. 

Hagman är lugn och pratar tydligt. Han verkar säker och stakar sig inte. Han är mycket väl förberedd och känns inte ett dugg nervös (vilket han gjorde under presskonferens). Spaningsledaren Ulf Martinsson sitter på åhörarplats. 

 

 

Hagman visar bilder på Pierre Karlssons licensansökningar för hans vapen samt vitsord. Man hittade ett vapen i Pierres garage som han inte hade licens för (vapen nummer 8). Han hade licens för 7 vapen.

Pierre fick frisedel från lumpen pga dålig syn på vänster öga. 

 

Skiss och foton över bostadshuset visas, Hagman pekar ut var vapenskåpet var beläget. Samma bilder som återfinns i förundersökningsprotokollet. 

 

Hagman visar bilder på Pierres vapen. 

Det vapen som var olicensierat hade en patron i skarpt läge men bara halvvägs in. Troligtvis kärvar vapnet. 

Över till Valmeten, det misstänkta mordvapnet. I samband med att KFM mätte vapnen tog polisen hand om dem och skickade dem till SKL och det påvisades blod i två olika besudlingar. Resultatet talar extremt starkt för att blodet kommer från Gustaf Nordander (eller en nära släktning)

Pierre reagerar inte när Hagman redogör för detta. 

 

SKL har bara prövat två olika hypoteser för hur blodet hamnat på vapnet: har det hamnat där när Gustaf blött eller är det intorkat uppblött blod? Det KAN finnas andra sätt blodet har hamnat där eller överförts till geväret men eventuellt andra hypoteser har alltså inte prövats - påpekar Hagman. 

Hagman redogör för SKL:s utlåtande. Gustaf bödde när blodet hamnade på geväret. det är inte intorkat och uppblött blod som hamnat på vapnet. 

Det är alltså när man ställer de två hypoteserna mot varandra som man får detta svar från SKL, påpekar Hagman igen. Andra hypoteser kan finnas.

Inga avtryck har hittats på vapnet. Vapnet är funktionsdugligt. 

 

Vid husrannsakan hos Pierre Karlsson hittades två avskjutna hagelpatroner. En låg vid hänshuset ute på tomten och en låg i brännstunnan. Den på tomten var avlossad från den undre pipan på Valmeten vilket visar att Pierre faktiskt, av sina olika sju vapen, använder sin Valmet då och då. 

 

Brandorsaksprotkollet: Förladdningen tyder på att den kommer från en hagelpatron kaliber 12. 43 hagel har hittats i Annika. Storleken och vikten stämmer med s.k. US3. Det finns i flera olika kaliberstorlekar, 12, 16 och 20.

Polisen tekniker i kalmar har jämfört ammunition som hittats hos Pierre Karlsson i Getterum med den förladdning och de hagel som hittats på Annika. Man har hittat Gyttorp Nickel Magnun US3 med 3,5 mm hagel som stämmer bpde vad gäller hagelstrolek ochmöjligen liknande typ av förladdning. Det är en vanlig typ av ammunition. Eftersom förladdningen är av filt är den äldre typ av ammuntion. Det hade dock Pierre gott om hemma, flera olika sorter dessutom vilket kommer framgå senare.  

 

På golvet i verkstaden/garaget i Flakeböle återfanns ett par brandskadade hagelpatroner som inte var avskjutna innan branden. Dessa återfanns mellan kropparna. Den ammunitionen tillhörde enligt Hagman Gustaf och låg på en hilla till höger inne i verkstadsdelen. 

 

Hagman fortsätter gå igenom undersökningsprotokollen på de återfunna brandskadade patronerna. Inget av intresse. 

 

Resultaten från brandprokollen redovisas. Fråga har ställts när branden startade. Branden har troligtvis pågått en längre tid men någon exakt tidpunkt för när branden startade går inte att avgöra. Den kan ha startat på kvällen den 13 december. Branden har inte startat direkt innan den upptäcktes,

Brandtekniker Sporrong har också skrivit ett protokoll (finns i förundersökningsmaterialet). Han uppger att det finns tre olika scenarier. Det går dock inte att säga säkert när branden startade eller vilket scenarie som är det riktiga. Det är möjligt att branden anlades på kvällen den 13 december men det är mer sannolikt att branden startade tidigt på morgonen den 14 december.

 

Bilder visas från branden i Flakeböle tagna av ett vittne i samband med SOS-samtalet samt från grannhusets Internet-kamera.

Pierre andas tyngre och blir märkbart berörd när brandbilderna visas.

Det finns rester av bensin på golvet i garaget och verkstaden och diesel på golvet i kontoret

Man kan inte avgöra riktningen  på skottet som träffade Annika men när man räknar antalet skott och troligt avstånd hon skjutits från så har hon med största sannolikhet skjutits med ett skott. Hagman ska återkomma med skottavstånd senare. Tidiga utlåtande sa att skottavståndet var 1-30 meter men nu har man räknat lite mer på det med hänsyn till haglen och kalibern på vapnet. 

Gustafs brännskadade mobil hittades på platsen. Rester av kläder med Gustafs blod hittades också i garaget. 

 

Översikt av bostadshuset i Flakeböle visas. Det är oklart om någon nyckel till bostadshuset saknas. Både Annika och Gustaf hade nycklar till huset i sina kläder ute i garaget. Det fanns en extranyckel i garaget som flera andra kände till, eventuellt även Pierre. Dörren till bostadshuset måste låsas med nyckel utifrån, det räcker alltså inte bara med att smälla igen dörren. Dörren var låst.

Genomgång av hur bostadshuset ser ut inuti och bilder av detta. Hagman tror att Annika har märkt att det hände rnågot utanför och skyndsamt beger sig ut och detta är anledningen till att det ramlat ner en blå fleecetröja på golvet i hallen som hon inte brytt sig om att plocka upp. I hallen råder det annars god ording,

 

I köket ligger ett recept för Lufsa uppslaget. Enligt receptet är det en timmes tillagningstid. 

I diskhon ligger det potatisskal och på köksbänken står en använd matberedare, ett halvt paket fläsk, smör och ett mjölkpaket. 

Spisen står i avstängt läge men Lufsan står i ugnen och är lätt gräddad, den har dock en bit kvar. Ugnen är strömlös i det läge vredet står. 

 

Efter genomgången av kontordelen på övervåningen blir det lunchpaus.

Kassaskåpet är öppet och nyckel sitter i. I värdeskåpet ligger det 4 370 baht i en plånbok. 

Hagman tror att hade GM varit inne i huset och kollat i kassskåpet så hade GM troligtvis tagit med sig sedlarna. det fanns också en handskriven lapp på golvet bakom papperskorgen där det står Bengt 200 och Pierre 600. Pierre hade gjort ett arbete på Annikas avlidna mammas fastighet och Pierre fick 600 kr i betalt för detta. 

 

Polisen har "penslat" runt om i byggnaden men man har inte hittat något av intresse. Inga främmande fingeravtryck finns i bostaden. Bostaden visar spår av normal aktivitet. Inga spår av strid, Teven är på. Matlagning har avbrutits hastigt, i hallen har skor och tröja trillat ner vilket kan tyda på att någon hastigt begivit sig ut. 

 

Lunchpaus till 13:20.

 

Ett par rättelser från förmiddagens bloggning. En av nämndemännen är, vilket jag märkte när hon gick ut ur tingsrättens byggnad, jag ser erbarmligt dåligt på håll och ber så hemskt mycket om ursäkt för detta. 

Pierre grät även när det visades bilder på hans vapenskåp. Mycket underligt. 

 

Hagman har också en rättelse. Bilden från branden var inte tagen från grannhusets Internetkamera. 

 

Hagman läser upp det initiala protokollet från fynden av kropparna på brandplatsen, vilket han glömde tidigare vid sin genomgång på förmiddagen. Det är ungefär samma information som redan framkommit men Hagman redogör förutom det tidigare rättsmedicinska reultaten också för att det finns rättskemiska utlåtanden från rättsläkaren.

 

Brandskada stickad mössa upphittad med blod från Gustaf på insidan på brandplatsen. Keps upphittat som är kraftigt brandpåverkad. Hål i kepsen men man har inte hittat någon blyförekomst och det går inte att avgöra om hålen uppkommit före eller efter branden. Glasögon och skjortan har blod från Gustaf grad +4.

 

Hagman menar att klockan stannat på 20:43-20:44 den 13 dec. Resultaten talar varken för eller emot att klockan stannat pga mekaniskt våld grad +0. Gustafs blod återfunnet på en jackärm.

 

I samband med att Pierre anhölls beslagtogs hans bil. Bilder på bilen förevisas. Pierre gör lite anteckningar i sitt block. Bilderna är samma som återfinns i förundersökningen.

 

En stor hög kravbrev har återfunnits under förarsätet. utrymmet har använts som ett "brevinkast". det är Pierre som har haft hand om posten i familjen och Lotta har varit omedveten om kravbreven. En del av kravbreven är oöppnade.

En del blodspår är återfunna i bilen. Bland annat på en väska innehållande en vinkelslip. Blodet från bilen har topsats och alla resultat har inte kommit från SKL ännu. Slutreddovisningen från SKL kommer så småningom men har nedprioriterats eftersom andra analysere har ansetts viktigare. Samtliga blodresultat som Hagman fått svar på är från Pierre och han förväntar sig att även resterande topsade blodfläckar tillhör Pierre. Snickare slår sig trots allt på tummarna då och då. 

 

Över till eldningstunnan på tomten. Den är flitigt använd. En mycket noggran undersökning har skeett av allt material och allt material har siktats två gånger. Ett fynd fästes inget avseende vid första gången, som Hagman ska återkomma till, därför kan man inte veta hur långt ner i tunnan detta legat.

 

 

Man har hittat en  kraftigt rostangripen patron i tunnan. Patronen är avskjuten. Den duger dock inte till någon identifiering (från vilket vapen den kommer) eftersom den är så rostig. Fyndet som hittades i den andra siktningen är fyra aluminiumdetaljer som antagligen kommer från en väska för sågklingor. Denna väska kan knytas troligtvis knytas till Pierre, han har iaf liknande väskor i sin bil. Väskan är delvis i plast. Hagmans relektion är "varför elda upp en sån här väska? Den går ju att använda till annat än att förvara sågklingor i?". Normalt sätt förvaras sågklingor i väskan.

 

Hagelpatronen som hittades avskjuten vid hönshuset kommer med grad +3 från Valmet-bössan. Pierre säger att han använder Valmeten tilll att skjuta rådjur men även kaniner på tomten. Patronen kan vara en rest från detta. 

 

Hagman går igenom hur gärningsmannen gått tillväga för att bryta sig in i kassaskåpet. Kassaskåpet i Flakeböle har forcerats med en 6 mm skärskiva och en 2 mm kapskiva till vinkelslip. En större skiva om 230 mm har använts.

 

Tekniskt går det inte att knyta en slipskiva till kassaskåpsdörren. Det är som med patronen. Föremålen är inte främmande i Pierre Karlssons miljö men det går inte heller att knyta till honom. Skivorna förändras i samband med användning och blir mindre och mindre tills de är utslitna. Man har hittat en större skiva hos Pierre Karlsson (6 mm) bland eldningsmassorna på hans tomt, men inte någon på 2 mm.

 

Kassaskåpsnycklarna återfanns i brandrestena på kontoret i Flakeböle. Troligtvis hängde nyckeln bakom en bokhylla.

 

Pierre Karlsson verkar väldigt ensam i rättssalen. Han har sin advokat där men verkar inte ha några anhöriga eller vänner på plats. De flesta av hans vänner ska väl iofs vittna vilket innebär att de inte får vara i rättssalen men inga anhöriga har synts till någonstans. Det är väl också förståligt, det är ju ett större uppbåd av både lokal och nationell press på plats med kameror och filmteam och det måste vara en mardrömsmiljö för anhöriga till någon som är anklagad för dubbelmord och mordbrand oavsett hur de känner inför Pierre i dagsläget. 

 

Genomgång av Gustafs och Annikas ekonomi och tillgångar i form av fast egedom. Deras ekonomiska förhållanden var förhållandevis goda vid detta tillfälle. "Pelles" i Löttorp var tidigare en verkstad som Annika och hennes syster övertog efter fadern. Så småningom tog Annika över den och lönsamheten var dålig. Sista året Annika drev den var 2011. Vittnet Magnus Eriksson hyrde lokalen under sommren 2012. Han bedrev viss handel där. Hans renommé var dock inte det bästa och det blev strul. Annika och Gustaf ville blir av med honom och det blev ett tvistemål i Kalmar TR om hyran på lokalen. I utredningen har detta utretts om detta skulle kunnat medföra någon hotbild. Det finns vissa uppgifter på att Annika kände sig hotade ooch lite illa till mods med anledning av detta men Gustaf har tydligen tagit tag  kraftfullt i det hela och inte känt sig rädd och situationen ska tydligen ha varit under kontroll. Det finns inga andra hot eller polisanmälningar förknippade mot paret - polisen har gått tillbaka till 70-talet och kollat. 

 

Gustafs ekonomi stämmer väl överens med hans inkomster (och det finns alltså inget som tyder på att det finns inkomster vid "sidan av" så som jag förstår Hagmans sammanfattning)

 

Annika hade inkomst av tjänst om 0 kr förra året och Gustaf hade 602 000 kr. 

 

Pierre och Lottas ekonomi. Taxvärde Getterum 1,3 miljoner. Belånad hos Bluestep 1,4 miljoner. Nu är lånet uppe i 1,6 miljoner. Pierre och Lotta är solidariskt ansvariga för lånet. Räntan är 9 %. I samband med att lånet gick över till Bluestep fick Pierre utbetalt 430 000 kr till sitt konto. Utöver detta så löstes skulder hos Kronofogden på 225 000 kr och husets tidigare lån hos Swedbank betaldes.

 

Pierres mor Barbro omkom 2006. 10 april 2008 fick han 900 000 in på sitt konto för försäljningen av hennes fastighet. Efter ett antal överföringar så har han 2009 kvar 16 kr. En annan fastighet han ärvde och sålde under sommaren 2008 fick han 450 000 kr in på sitt konto. Några veckor innan hade han fått in 90 000 kr på kontot. Han har  efter försäljningen 502 000 kr på kontot. Två månader senare är i princip pengarna slut. (med reservation för datumena - det går fort nu!)

 

Betalningsföreläggande (BF) kom in till KFM från Blustep den 8 november 2012 på 112 tusen. Betalning ska utgå i fastigheten (Pierres fastighet). Bluestep säger också upp krediten i BF. Lånet är uppsagt till Pierre den 4 oktober 2012 från Bluestep. Enligt Hagman vet både Pierre och Lotta att lånet tagits. Underskrifterna ser ut att vara från den 11/10-10. Hagman påpekar att underskrifterna (Pierres och Lottas autografer) har förenklats betydligt på senare år.

 

Pierre är delgiven personligen den 14/11 2012 av KFM att fastigheten är utmätt. Ett "vitt kort"/delgivning från Lotta kommer in till KFM dem 7 december 2012 avseende att fastigheten var utmärr. Underskriften tyder på att det är Pierre som skrivit under med Lottas namn eftersom "Karlsson" är skrivet på samma sätt som Pierre skriver Karlsson. 

 

12-12-01 finns det ett utdrag daterat från skattekontot hos Skatteverket med ett meddelande till Pierre att hans skatteåterbäring har gått till Kronofogden. När brevet nått Pierre är oklart. I fuppen står att det att Pierre borde fått brevet runt 3-4 december med det stämmer inte efter närmare undersökningar. Pierre har eventuellt sagt i ett förhör att han fått meddelandet den 13 december men Hagman vet inte på rak arm om den uppgiften fortfarande gäller eller om Pierre ändrat sig på den punkten (så som jag förstår det). 

 

Det är en iögonfallande mängd brev man får när man är skyldig någon pengar - säger Hagman. Det är väldigt mycket post. 

 

Kortare genomgång av barnens ekonomi. 

Kalle fick överfört 1000 kr till stockholmsresan, Evelina 1500 kr och Viktor 1500 kr, samtliga belopp överförda den 14 december. Lotta hade, efter överföring av sina sparpengar från sparkonto, c:a 7 000 kr i samlade tillgångar till Stockholmsresan och att leva på resten av månaden. 

Pierres konto låg på minus innan han fick överföingen på 10 000 kr från Fredrik Ahlström. Efter att Pierre tankat 7 liter diesel för 100 kr hamnar Pierres konto på minus 167 kr. Det kan vara en förklaring till att han tankat så lite, det fanns inte pengar till att tanka mer - enligt Hagman.

 

Kort sammansställning av Pierres större inkomster senare åren. Samma som återfinns i fuppen. Hagman påpekar att det inte finns några belägg för att Pierre spelar utan det verkar bara vara ett envist rykte. Han har ett konto på Svenska Spel där han spelat på Keno. Det är det enda man hittat men det kan inte förklara vart pengarna tar vägen. 

Lotta har också spelat på Keno men inget anmärkningsvärt. Pierre har ett antal bilar men inget av större värde.

 

Pierre har f n en skuld på 145 374 kr hos KFM vidare är fastigheten utmätt men Bluestep har inte begärt att BF automatiskt ska överföras till KFM när det vinner laga kraft och därför finns den skulden inte med i Kronofogdens sammanställning. 

 

Pierre deklarerade inkomst 2011: 361 848 kr

Lottas inkomst ligger ganska stadigt runt 270 000 kr år efter år

 

Kortare paus. Återsamling om tio minuter.

 

Hagman meddelar att han ligger långt efter i sitt schema. Börjar gå igenom telefonlistorna och mobilmasterna på norra Öland. 

 

Hagman går igenom telefonlistorna som återfinns i förundersökningsmaterialet och visar upp bilder som han överlämnar till rätten. När sms:en är färgkodade grönt är de inte raderade. När de är gulfärgade är det raderade men återskapde sms i Pierres telefon. När det är rödfärgade fält så är det sms som är raderade och som man inte lyckats återskapa vare sig i Pierres eller någon annans telefon. Finns det text i det röda fältet så är det återskapat i den telefon som Pierre kommunicerat med (alltså inte Pierres egen telefon).

Wifi betyder att det är en uppkoppling mot trådlöst bredband. Det är mycket lättare att avgöra med exakthet var telefonen då befunnit sig (på c:a hundra meter när).

 

Kladdanteckningarn i materialet är Hagmans egna. De behöver man inte fästa någon uppmärksamhet vid. Hagman tänker inte gå igenom telefonlistan rad för rad utan ska istället istället gå igenom ett dokumentet med en sammanställning över Pierres, Lottas, Susannes och Fredriks kommunikation etc. 

 

Hagman pekar ut de olika masterna på en karta. Pekar ut var Fredrik och Susanne bor, i Mellbödaområdet.

 

Hagman går igenom testerna av Pierre Karlssons mobiltelefon och om den stänger av sig själv spontant. test har skett mellan den 5/3 och den 7/3 har den fungerat som den ska. Den har dock legat på bordet och varit oanvänd. Nytt test mellan 13 juni och 15 augusti då har man ringt och skickat sms och telefonen har inte stängt av sig spontant någon gång. "Några underliggande orsaker har inte identifierats till att telefonen skulle stänga av sig spontant". enligt tekniska på kalmarpolisen.

 

Genomgång mot vilka master Annikas mobil brukar koppla upp sig. Oftast masten Vedborm 180 grader. Annika blir uppringd 13:37 av Gustaf. Gustafs telefon är då vid mast Källa 0 grader. Var Annikas telefon är vid detta tillfälle vet man inte. 

 

Efter samtalet till Annika tar Gustaf emot mms 14:09. Masten är då Vedborm 180 som täcker bostaden i Flakeböle. Pierres telefon är då i samma område. Pierres telefon kopplar helst upp till masten Löttorp 50 grader när han är i Flakeböle. Detta beror lite på vilket abonnemang man har vilken mast som telefonen helst kopplar upp till. Gustafs telefon kopplar efter detta upp en gång mot masten Löttorp 0 när han får ytterligare ett mms. Gustaf är då troligtvis vid Pelles i Löttorp. 

 

Så går Hagman igenom Pierres mobiltelefons mastpositioneringar under dagen. Pierre snor runt på norra öland mellan böda och byxelkrok under förmiddagen. Från 13:56 och en kvart framåt är han i samma område som den mast som täcker Flakeböle. 14:25 Lilla Horn. 15:07 tankar Pierre i Löttorp, 7 liter diesel. 15:04 finns en wifi-uppkoppling som positionerar Pierre när han ringer självbetjäningen på telefonbanken, dår är han strax väster om 136:an strax norr om löttorp. 15:16 är Pierres mobil fortfarande vid samma mast som den som var vid macken. 15:26:49 är han åter vid den masten som täcker Flakeböle och där är den fram till 15:30. Någonstans mellan 15:30 och 16:22 stängs telefonen av. (Pierre reagerar igen och börjar andas tyngre och ser märkbart ansträngd ut - börjar gråta.)

 

Pierres telefon sätts på igen efter ett längre upphåll (missade tiden - kvart i sju?) och börjar röra sig hemåt norrut. Under tiden den varit avstängd har han mottagit massor av samtal från ffa Lotta men även Susanne, Fredrik och Petter. 

 

Pierre fortfarande upprörd och snyftar. Han reagerar och tycker det är jobbigt varje gång familjen kommer på tal.

 

Hagman går igenom samtalen och sms:en på morgon och resan tilll Stockholm och positioneringen upp mot Stockholm och de samtal och sms som skickats på vägen. 

 
 

I vilket skede har Pierre vapnet i bilen och planerade brottet? Redan på morgonen eller kom han på att han skulle utföra brottet under dagen? Hagman har gjort olika alternativ med utgångspunkt från färdvägar och restider. Åker Pierre hem till Gustaf vid 14-tiden och frågar om pengar och får ett nekande svar och bestämmer han sig då för att mörda Gustaf? Messar Pierre Lotta för att kollla att hon inte är i bostaden när han hämtar vapnet? Pierre är iaktagen i Bödarondellen körandes söderut klockan 15, har han varit uppe för att hämta sitt vapen för att sen åka ner och tanka? Ser man till körtider och telefonens positionering så stämmer det bra. Det tar 35 minuter att köra. För Pierre skulle resan tagit 42 minuter om man ser till "mastningarna", detta kan stämma bra om man ska in och hämta ett vapen också. 

 
 

Åklagaren kommer fortsätta sin sakframställan åtminstone fram till lunch i morgon. Han avslutar nu med obduktionsbilagan med bilder som kommer hållas inom stängda dörrar. Alla obehöriga lämnar salen.