Flakebölerättegången dag 10

Så nu sitter vi på plats igen och väntar på att målet ska ropas på.

Kammaråklagare Hagman är nyklippt och ser mycket proper ut. Pierre har samma ljusblå kortärmade skjorta som de andra dagarna och hans advokat har en mörk höstkostym. 

Ordförande konstaterar att det inte föreligger hinder för förhandlingen och att dagens förhandlingen ska ägnas åt att gå igenom den rättsspykiatriska undersökningen.

Det finns inte skäl att hemligstämpla RPU:n. Ordföranden går igenom beslutet från rättsmedicinalverket. 

Ordförande går igenom sidan 6 och 7 i RPU:n. (jag kommer lägga upp den så fort jag lagt vantarna på den).

Inga psykotiska symptom. Nedsatt hörsel och syn hos Karlsson. Har genomgått datortomografi som var normal. Ingen medicinering föreligger. Han är allmänbegåvad. Han anser sig mer psykisk stabil än han egentligen är. Han anser sig i viss mån förföljd och särskilt utsatt. Vuxit upp i ett hem med alkoholmissbruk och inte genomgått hela grundskolan med anledning av faderns sjukdom. 

Hagman vill åberopa särskilt.

Psykologutredningen delbilaga sidan 1 sammanfattningen, förföljemanin kan förklaras av att man varit misstänkt av omgivningen rad 8 från slutet. 

Personer med förföljeseidéer är misstänksamma och förbittrade, social isolerade, paranoida idéer, spänningssökande, isolerande från sina känslor, bortträning, introspektivt reflekternade.

Slutanförande från Hagman. 

Brottet är styrkt. Hagman hänvisar avseende påföljd till NJA 213 sid 376 (276?) (det så kallade Bajonettmordet), påföljd avseende mord, läser från domskälen om straffskalan om livstids fängelse och att det ska bli så om man dödat fler än en person, punkten 36, GM har full insikt om gärningen, mordet borde således ha gett livstids fängelse men med hänsyn till RPU:n så ansåg man att livstids fängelse inte borde dömas ut utan det blev 17 år istället.

I förevarande mål så har Karlsson normalt inte med sig bössan i bilen, det är därför inte en tillfällighet att bössan följt med till platsen. Pierre vet att Gustaf är en bestämd person och P vet att Annika brukade komma ut i garaget när det kom besök. Offren och GM känner varandra väl så en maskering hade varit riskfylld och P hade antagligen blivit igenkänd ändå under rånet. När det rör sig om rånmord så blir ett rån ofta till ett rånmord när det finns en bekantskap mellan offer och GM. 

Det finns två varianter till hur det gått till. Antingen har de dödats snabbt eller långsamt. Hagman tror att offrena lidit. Hagman tror att Gustaf slogs medvetslös vid ett tidigare tillfälle än Pierre hade tänkt sig och alltså innan Gustaf kunde tagit fram nyckeln till kassaskåpet. Han tror att PK har manövererat in Annika under vapenhot på kontoret och att Annika sett Gustaf ligga blodig på golvet, anledningen till detta var att de tog vägen genom vikdörren i garaget. Annika visste antagligen inte var nyckeln till kassaskåpet låg eftersom det var Gustafs domäner så hon kunde inte ta fram nyckeln. 

Förflyttningen av det stora skåpet i verkstadsdelen var troligen för att åstadkomma en ljudisolering. 

Det är en högre straffskala eftersom det är fråga om rån, utpressning och dubbelmord. Han bör därför dömas till livstids fängelse. Pierre har inte försökt krångla i utredningen och Hagman påkallar därför inte längre restriktioner. 

Målsägandebiträdet Advokat Lisa Niklasson har inget att tillägga.

Försvarsadvokat Claes Möllersten: Karlsson förnekar brott. När det gäller hur brotten utförts vet vi ingenting om det. Man kan spekulera i hur många varianter som helst och det förlopp åklagaren hävdar behöver inte alls vara det som hänt och därmed är inte heller livstid den riktiga påföljden. 

Kostnadsräkning Möllersten: 714 540 kr.

09:35

Dom kommer den 15 november. Pierre Karlsson ska stanna i häkte. Restriktionerna hävs.