Flakebölerättegången dag 2

Så kära läsare, nu är det dags igen. Färre jounalister i salen idag. Åklagaren ska idag börja med att berätta hur han tror att morden skedde och om Pierre hade planerat dessa redan från morgonen eller om han kom på det under dagen den 13 december.

 

Betydligt färre åhörarre också. Salen knappt halvfull. Idag ska åklagaren avsluta sin sakframställan och åklagarbidträdet ska hålla sin framställan. Målsäganden ska höras samt eventuellt ska förhören med Pierre Karlsson inledas.

 

Hagman inleder. Hänvisar till protokollsbilaga A i stämningsansökan och ska nu redogöra för denna. 

 

Stämningsansökan och samtliga föundersökningsprotokoll finns att hitta på Flashback för den som är intresserad och inte har läst dessa. https://www.flashback.org/t2033868

 

Hagman läser innantill i protokoll A. Allt är i princip upprepningar från gårdagen. 

Pierre fick troligen reda på att hans kvarskatt hade gått till Kronofogden någon gång efter den 10 december 2012 enligt PM från Skatteverket.

 

På sid 301 i förundersökningsprotokollet (A) finns en visualisering över körtiderna vilken kommer vara av intresse för om Pierre har haft möjlighet att åka hem och hämta vapnet eller om han hade med sig det redan på morgonen i bilen. Hagman visar utdrag ur Pierres timdagsbok, eftersom han är anställd är det viktigt att han håller reda på hur många timmar han jobbar för att han ska få betalt därefter. Han skriver också upp körsträcka samt vilken fastighet han jobbar på. Den 5-8 december har han antecknat att han varit i Kolstad och jobbat, liknande anteckningar finns andra dagar. 12 finns det också antecknigar. 13 december står det: "Sture, 2 timmar, kollade stugan värme" samt "Kolstad container 3 timmar 13 mil". Timdagboken hade Pierre själv med sig till polisen vid det andra förhöret den 22 januari 2013 för att visa upp. Hagman anser att uppgifterna har fejkats av Pierre i efterhand. 

 

Bevisningen byter tema. Nu handlar det om Gustaf och Annikas tider istället. Gustafs klocka var analog och det kan förklara att datumet på hans klocka stod på den 12: och inte den 13:e. Det krävs alltså att man manuellt ställer om datumet varje månad för att det ska bli rätt.

 

Från Kalmar till Föra tar det 44 minuter att köra. 

Det tar en timme att köra mellan Vedborm och Kalmar. Alltså med tanke på Gustafs resor den 13 december. 

 

Sid 464 i huvudprokollet. Annikas uppkoppling på Internet. Uppkopplad på Resedagboken den 13/12 vid lunchtid. 

 

 

Skeppsdagboken för Pampus den 13 dec. där Gustaf jobbade redovisas. Alla tider stämmer med vittnesuppgifter. 

Gustafs arbetstider på kabelskeppet Pleijel redogörs för, sista arbetsdag 10 dec 2012.

 

Pierre verkar samlad. Sitter orörlig på sin plats. Antecknar inte, leker inte med sin penna. Stirrar med tom blick snett ner i bordet. 

 

Infarten till fastigheten till Fakeböle och området runt omkring har sökts av med hund utan att hitta några nycklar eller annat. Hagman går över till PM om hundleksak. Antagligen har hundleksaken blivit kvarglömd på platsen vid något annat tillfälle än vid mordet. 

 

Hagman vill beröra den frikännande domen från 2006. Den kan inte läggas Pierre till last men kommer att beröras i förhör. Hagman vill särskilt påpeka domslutet och "klämmen" på sidan 942 i prokollet (sidan 25 i domen) från högst upp på sidan. "Det är långt ifrån tillräckligt för en fällande dom" - betonas särskilt av Hagman när han läser upp från domen.  

 

Hagman visar Pierres skiss över garagebyggnaden i Flakeböle med sin inredning (finns i protokollet). 

 

Hagman redovisar smugglingdomen avseende Gustaf (samt hans kumpaner) samt går åter igen igenom att det inte fanns några hot mot Gustaf och Annika registerade i polisens system. Det fanns en person som hette Sergej från Litauen som Hagman i dagarna fick ett förhör ifrån som litauiska polisen gjort (som nu ligger för översättning), denna ska eventuellt ha hotat någon på Bornholm för en massa år sedan i samband med smugglingshistorien. Enligt Hagman är detta numera "iskallt" och det finns ingenting som tyder på att detta skulle vara något som är aktuellt i nutid. 

 

16 mars 2012 fick Pierres arbetsgivare beslut om löneutmätning. 

Pierre har redovisat sin arbetstimmar till sin arbetsgivare 2012-12-21 avseende december - för "Kolstad" har han redovisat 83 timmar och 108 mil och "Kolstad Gustendalsvägen" 4 timmar och 6 mil. 

 

Sid 55 och framåt i den Ekonomiska delen av Förundersökningen (fup) ser man att Pierres ekonomi var dålig 2006 och 2007 men bättrade på sig på grund av arvet från modern. 2009 då han började halka efter igen och indrivningsåtgärderna startade hos fogden igen. 2010 fick han ett nytt lån hos Bluestep som löste problemen hos Kronofogden tillfälligt. 

 

Hagman går över till handläggarnoteringar hos Kronofogden. Även dessa återfinns i den Ekonomiska utredningen i fup. Första anteckningen 2006-08-31 handlar om branden i Mellby där Pierres mamma brann inne vilket gör att Kronofogden skjuter på sin pågående utmätning. Lugnt mellan nov 2007 och juni 2009 hos Kronofogden. Sen börjar det krisa igen. Bluesteplånet 2010 gör att det lugnar ner sig igen. Februari 2011 börjar allt om igen. Det framgår av samtal mellan fogden och Pierres arbetsgivare att Pierre ljugit för sin arbetsgivare om att han har en uppgörelse med Kronofogden vilket han inte har (Pierre har försökt få sin arbetsgivare att inte innehålla löneutmätningen - om jag förstått det hela rätt). 

 

Hagman konstaterar igen att det skickas ut otroligt mycket post från inkassobolagen. Massor av brev med samma datum och med samma innehåll. Hagman har öppnat stora flertalet av dem som hittades i Pierres "brevinkast" under förarsätet. Snart kortare paus. Bra! Bloggaren behöver kaffe! 10 minuters fikapaus nu. 

 

Åter till ordningen. Hagman går igenom "varningarna" Bluestep skickat till Lotta om misskött kredit. 20130417 värderingsintyg avseende fastigheten (Pierres fastighet). 

 

Bauhauskartongen på Pierres vind inehålllande en stor mängd öppnade oh oöppnade kravbrav gås igenom. Pierre har öppnat betalningsförelläggandet (BF) från Kronofogden. resten av kuverten har han inte brytt sig om att öppna. Redovisning av detta finns i fup. Lånen skulle betalas med 11 000 kr i månaden. Förutom detta hade Pierre utmätning på sin lön med 10 000 kr i månaden. 

 

Bloggaren påpekar: TR i Kalmar har inget trådlöst nätverk. Man måste använda sin mobil för att Internetdela och ha en möjlighet att kunna få ut info från rättssalen. Samtidigt påpekar rätten hela tiden att mobilerna ska vara helt avstängda (inte bara på ljudlöst) för att inte störa tekniken. Hur tänkte tingsrätten att man skulle lösa det? Jag kör med civil olydnad. Det har gått bra hitintills.

 

Hagman fortsätter: vad hände med Pierres överskjutande skatt 2011? Då gick pengarna också direkt över till fogden. Pierre kan alltså, enligt Hagman, inte ha varit omedveten om att han inte skulle få tillbaka på skatten 2012 när han hade skuld hos fogden.

 

Pirre hade skärsår på händerna den 15 december 2012. Hagman visar bilder från Stockholm. Han påpekar också att Pierre brukar få småskador i sitt arbete vilket de topsade blodfläckarna i Pierres bil påvisar.

 

Pierre sitter fortfarande helt orörlig. Han är inte alls lika känslosam som igår. Han förefaller avtrubbad. Bloggaren misstänker att det kanske kommer ändra sig när förhören men målsägandebitrödet, målsäganden och han själv inleds. 

 

Hagman går igenom brandprotokollen igen. Runt kropparna fann man bensin och möjligtvis diesel. I kontorsutrymmet återfanns rester av diesel. Olika typer av vätska har använts för att tända eld på de olika utrymmena. 

 

Tekniska protokollet sid 325 ff från fup. Bilder av patronerna och de tester som genomförst. Upprepningar från gårdagen.

 

Hagman fortsätter och visar bilder från det Tekniska protokollet i fuppen. Sid 445 redovisning 4, man har kollat om blodet på Valmeten kan komma från en nära släkting till Gustaf eller från Pierre. Resultatet talar extremt starkt (+4) för att blodet inte kommer från Annika, Gustafs mamma eller pappa, Gustafs bröder eller Pierre. Det är alltså uteslutet att blodet kan komma från någon annan än Gustaf själv. 

 

130820 gjordes en undersökning för att provelda filförladdning och patroner, undersöka spridningsbilden på Annika samt skottljud. Man proveldar filtförladdning, avlossar hagelgevär från sluten byggnad, eldar hagelpatroner och kontrollerar funktionen på Valmetens olika pipor och skjuter på olika avstånd. 

Slutsatser: Löst liggande hagelpatroner som ligger på eld smäller men låter annolunda än en patron som avlossas ur ett gevär. Ljudefffekten ffrån hagelskott som avlossas inomhus skiljer sig klart från ett avlossat utomhus. Skott avlosssade inomhus 1500 meter bort går sannolikt inte att höra. Träffbilden: På avstånd mellan 7 och 10 meter från målet fås en träffbild motsvarande c:a 20 cm i diameter Träffbilden skiljer sig något åt beroende på vapenpipans trångborrningsgrad. Patronerna som låg i garaget och som brunnit upp låg troligtvis på en hylla då de började brinna med hänsyn till proveldningsresultaten. Man har också provskjutit för att testa om man kan skjuta två skott med Valmeten i snabb följd. Det kan man. 

 

 

 

Sid 536 tekniska protokollet. Genomgång av vädret dagarna runt mordet. Observera att det är UTC-tid så man får lägga på en timme. 

 

Hagman påbörjar sista biten av den skriftliga bevsningen, telefonbevisningen. Hagman läser upp sammanställningen av telefonbevisningen i Bilaga D i fup. Det är en sammanställning över Pierre och Lottas samtal, sms och rörelser under dagen samt hur offrens telefoner rört sig samt mot vilka master dessa kopplat upp sig. Det är ett avvikande beteende att Pierres telefon är avstängd under så lång tid vilket den varit den 13 december. Sms Lotta skickat under den tiden har raderats.etc etc. 

 

Man har genom undersökningar kunnat konstatera att Pierres mobiltelefon oftast kopplar upp till masten Löttorp 50 när han är i Flakeböle. När han är hemma kopplar den oftast upp mot Byxelkrok 140 och mer sällan mot Byxelkrok 120 vilket är ett annat alternativ. 

 

De 10 december byttes Pierres defekta mobil mot en ny. Den nya stängde dock också av sig spontant enligt Pierre. 

 

Sid 60 Bilaga D i fup. Ytterligare slutsatser om telefontrafiken, Hagman hänvisar bara till dessa som intressanta. 

 

Minst 2 tim 27 min var Pierres telefon avstängd på eftermiddagen den 13 december. Mellan nov 2012 och jan 2013 har han haft den av i max 20 min långa perioder. 13 december hade Pierre 41 vidarekopplade samtal. Tidigare toppnoteringen under den redovisade perioden var 12 stycken under ett dygn. Endast under 7 av 196 dagar har samtalöver huvud taget vidarekopplats från Pierres mobil till telefonsvararen i vanliga fall svarar Pierre på i princip alla samtal. Gustafs telefon gav upp 22.38 den 13 december och tappade kontakten med mobilnätet (vilket innebär att branden sannolikt måste ha startat redan på kvällen - min kommentar).

 

Tömning av mobiler för att "ladda ner" sms är en väldigt vanlig metod som sker på polisstationer varje dag i Sverige. Att programvaran skulle kunna radera sms vid nedtankandet av sms är ett helt okänt fel som ingen tidigare har rapporterat om. Porgramvaran har inte heller skrivbehörighet utan endast läsbehörighet. (Programvaran kan alltså näppeligen ha raderat de sms som saknas i Pierre och Lottas telefoner - min kommentar.)

 

Något fast abonnemang fanns inte i huset Getterum vid denna tidpunkt. Möjligtvis kan Skype ha använts. 

 

Hagman är färdig med den skriftliga bevisningen. Efter lunch kommer han att gå igenom hela den 13 december kronologiskt och beskriva brottet. Det kommer ta c:a en timme. Målsägandeförhör c:a 14:30. Dessa kommer inte hålla på så länge. Sen kommer förhören med Karlsson inledas som inte heller de kommer bli långdragna. Nu lunchpaus till 13. 

 

Då fortsätter förhandlingen. Hagman kommer gå igenom den 13 december kronologiskt med utgångspunkt från telefonlistorna och andra vittnesuppgifter. Telefonlistorna finns i förundersökningsmaterialet.

 

08:55 - > Pierre hemma. 10:18 Pierre i Byxelkroks hamn. c:a 10:15-11:15 Pierre i Enerum. 11:15-11:35 Pierre i Flakeböle och lämnar dörrar till Annika. Sen åker Pierre norrut igen. 

 

 

11:45 Pierre i Bödatrakten. 11:51 Pierre i Enerum eller Fagerum. 12:00 Pierre antagligen i närheten av grankullavik. sedan är Pierre i hemmet. 12:19-12:29 är Pierre vid Byxelkroks hamn. Strax efter 13 möter Pierre upp Byström och virke lotsas i Enerum, Bytrms fördskrivare gick fel. Pierre har i förhör uppgivit att han var hemma och hämtade posten, om Hagman inte missminner sig. Skatteåterbäringsbeslutet kan ha kommit i posten denna dag. 13:37 ringer Gustaf till Annika från Källa när han är på hemväg. 13:51 Lotta skickar sms till Pierre, Pierre svarar från Löttorp NV 300 vilket tyder på att han kör Byerumsvögen mot Löttorp. 13:52 Lotta skickar sms till Pierre, 13:53 Pierre svarar från Byerumsvägen "snart stålar på kontot" enligt Pierre syftar detta på skatteåterbäringen. 13:55 P till Lotta, Pierre uppkopplad mot "Flakebölemasten" Löttorp NO 50. 13:55 - 14:09 sms mellan Pierre och Lotta som klarar ut hur länge Lotta ska jobba över etc alla uppkopplade mot "Flakebölemasten". Gustaf mottar 14:09 ett mms från sin bror. Gustaf befinner sig då i bösta mastriktningen för hans telefon vid bostaden i Flakeböle, Vedbormsmasten. Pierre och Gustaf var alltså i samma område vid denna tidpunkt. 

 

Gustaf kunder ha en överlägsen "von Oben"-attityd mot Pierre. Gustaf ville hjälpa Pierre men förhpllandet var inte helt oproblematiskt mellan Pierre och Gustaf. Att Pierre fick ett nej kan ha upplevt som väldigt störande när Pierre befanns sig i det här ekonomiska krisläget - spekulerar Hagman. 14:25 ringer ett vittne till Pierre som då befinner sig i Lilla Horn som ligger lite söder om Löttorp Strax norr om Sandvik och strax söder om Källa om man ser till hur masterna är placerade. Pierre var enligt honom då runt Källa Golf-området. Pierre kan ha varit på väg mot Kolstad då men ändrade sig vid denna tidpunkt och körde norrut. Vid denna tidppunkt måste Pierre ha vänt för att kommande klockade mastingar ska stämma. Det tar 20 min att köra mellan avfarten lilla Horn och Borgholm, så även om Pierre något i Kolstad är han tidigast tillbaka i Lilla Horn tidigast 14:55. Hans telefon kopplar dock upp mot  Böda SO 140 (betydligt längre norrut) klockan 14:56, vid detta tillfälle kör dessutom Pierre söderut enligt vittnesuppgifter och inte norrut vilket han borde gjort om han varit i Kolstad. 

 

Böda SO 140 är vid Bödarondellen och vid 15-tiden ser ett vittne Pierre köra söderut där. 14:38 skickar Lotta ett sms till sin syster, troligtvis gjorde hon det i samband med att hon handlade i Böda. Lotta kom hem till bostaden antagligen runt tretiden och Pierre lämnar bostaden runt 14:50. Pierre åker Sandbyvägen och genom wifi kollar han swedbank och sitt konto klockan 15:04. Detta var troligtvis en slutlig koll om han fått in några pengar eller inte. Pierre säger att han ville kolla om han hade några pengar att tanka för. Pierre är i Löttorp 15:07 när hans son ringer och Pierre tankar på OKQ8. Fram till 15:16 är Pierre kvar i närheten av macken. 15:26 kopplar Pierres telefon upp mot Flakebölemasten, Pierre messar Lotta "hemma lite efter fyra" (messet raderat och återskapat). Fler sms skickas fram till 15:30, samtliga inom "Flakebölemasten". Mellan 15:30 och 16:22 ingen telefontrafik. Man vet därför inte när telefonen stängts av. 16:22 är telefonen dock av. Telefonen på igen 18:49, den kopplar upp mot "Flakebölemasten.  

 

Pierres påstående om att han var i Kolstad motsägs av att han inte kan ha hunnit resa som han säger. Vad händer på Pierres telefon mellan 16:22 och 18:49? Diverse samtal och sms från Lotta. Flera av Pierres arbetsgivare ringer. Susanne och Fredrik ringer. Lotta ringer runt till flera. 

 

Mellan 18:18 och 18:21 har Fredrik Ahlström ringt och försökt få tag i Gustaf men inte fått något svar. Detta tyder på att Gustaf redan vid denna tidpunkt utsatts för dödligt våld.

 

18:54 Pierre ring Per Einarsson (Blom Trä Försäljnings AB) och vill låna pengar. Pierre är på väg hem. Samtalen gör att Pierre mastas norrut men han åker inte raka vägen hem utan tar den västra vägen förbi hamnen förbi den norra udden och Grankullavik, en klar omväg för att komma till hemmet i Getterum. 21 skickar Lotta ett sms som tyder på att Pierre inte är hemma. 21:32 skickar hon ett nytt "nu har jag gett upp" efter det sms:et har Lotta uppgett i förhör att hon inte sett till Pierre mer den kvällen innan hon gick och la sig. Vid dessa uppgifter börjar Pierre gråta. 

Skotten som vittnen hört i Getterum på kvällen har inget med morden att göra. 

 

 

Åklagaren färdig.  Målsägandebiträdet inleder. Det är numera dödsboet efter Henry Linder som yrkar ersättning och inte Henry LInder. Kostnaden för gravstenen är lågt beräknad men eftersom beloppen är vitsordade av den åtalade kommer inte dessa inte att gås igenom närmare. Hon kommer koncentrera sig på hur man ska se på skadeståndsfrågan.

 

Målsägandebiträdet beskriver hur Henry berättade för henne hur han upplevde den här hemska händelsen. Henry hade mycket telefonkontakt med Henry. Gustaf ringde ofta när han var på sjön, de talades vid varje vecka. Han kände en stor förtvivlan över det som hänt. Helena Nordander vill ha medhärning, hon klarar inte av att sitta med i salen.

 

Förvarsadvokaten inleder. 

Han inleder som åklagaren. Pierre är snäll och hjälpsam. En mycket omtyckt familjefar. Bilden av honom som läggs fram rimmar illa med verkligheten. han har levt med en dålig ekonomi sen han föddes. Hans föräldrar hade samma beteende med lån hit och dit. Så har hela hans liv sett ut. I december såg situationen ut ungefär som den gjort många gånger tidigare och Lotta hade ju pengar till stockholmsresan så det var inte extremt akut. Den 13 dec hade han inget särskilt jobb på gång som han skulle ta tag i, det han hade var virkesleveransen som hade blivit försenad pga snöskottningegn. Den här dagen skulle han kolla till stugor, det var kallt och han skulle vara bortrest några dagar så det var en lämplig dag. han hämtade garagedörrana och läämnade hos Annika. Efter det har han inte återvänt till Flakeböle och han har inte träffat vare sig Anniika eller Gustaf. Han har antecknat körtiden och arbetsplatsen Kolstad i sin timdagsbok. Vapnet har förvarats i vapenskåpet men han har också slarvat och haft det ståendes ute i garaget, det har varit bra att ha snabb tillgång till det för att kunna skjuta kaniner och hökar som härjat i hönsgården. 

 

Det blodspår som påträffats är som åklagaren säger, utifrån två olika hypoteser, advokaten har åberopat förhören med experten från SKL för att kunna klargöra ifall det finns andra sätt som blodet hamnat dör och hur länge blodet kan ha suttit på vapnet. Pierre har kännt Gustaf och Annika länge och han tyckte bra om dem. Det fanns inga negativa känslor dem emellan. Gustaf ville gärna vara närvarande vid Pierres byggen och "hjälpa till" och övervaka, även på Pierres andra byggen. Gustaf hälsade alltid hjärtligt på Pierre med någon som närmast kan beskrivas som en nacksving. Pierres telefoner har krånglat och stänger av sig själva. Tidpunkten för brottet vet vi inte. Någon gång mellan 15-tiden den 13 dec fram till morgonen den 14 december. Detsamma gäller brandtidpunkten. Advokaten hänvisar till Sporrongs utlåtande om att troligast är att branden startade på morgon. Samtalet till telefonbanken var troligast för att kolla om det fanns pengar att tanka för.

 

Skåpet som flyttades för att blockera dörren mellan garaget och kontoret hade en ansenlig vikt. Det är mycket möjligt att det krävdes flera personer för att flytta detta. Skotten som hördes senare på kvällen kan också mycket väl ha med morden att göra. Undersökningarna i Pierres bil och garage har inte heller givit några resultat. Brännstunnan och brännshögen gav inte heller något. Man har lyssnat av Pierres telefon och familjemedlemmar telefoner utan att man fått något resultat. Pierre Karlsson vidhåller sin inställning att han inte gjort sig skyldig till det han åtalas för. Advokaten avslutar. Nu paus, sen hörs Helena Nordander. Pierre förs då ut och får lyssna från ett annat rum eftersom Helena inte vill möta Pierre öga mot öga. 

 

Så börjar vi igen. Hagman är synnerligen fräsig i svart skinnväst under kostymen. Pierre sitter i ett medhörningsrum och är inte närvarande. Helena Nordander är personligen närvarande i salen för första gången. Förhör kommer hållas med henne nu. Åklagaren inleder. Helena är lillasyster till Annika. 

 

Fadern hade bilverkstad i Löttorp sen mitten av 50-talet tills han var drygt 70 år sen gick han att få tag i på Helnas tomt i Flakeböle så då kom folk dit för att få hjälp. Helenas mamma Vera jobbade hela livet, de senaste åren på Löttorpsskolan. 2003 gick Helenas far bort. 2004 hade Helena Annika och Vera loppis i den fd verkstadslokalen Pelles. 2006 började Annika bedriva verksamhet där. Gustaf gjorde iordning lokalen. Pierre hjälpte till med detta. Helena var inte involverad i verksamheten med passade hunden under tiden Annika jobbade. Annika och Gustaf lärde känna varandra sommaren -76. 

 

Annika och Gustafs förhållande var bra under 2012. Annika jobbade på konditoriet i Löttorp under sommaren. helena brukade äta middag ihop med Gustaf och Annika eftersom deras stugor låg eett par hundra meter från varandra, de grillade ofta tillsammans. Annika och Gustaf åt middag mellan 18-20. När de grillade skedde detta ofta mellan 19-20 på sommarkvällarna. Helena var där unde r8 veckor på sommaren och hon träffade då Annika och Gustaf varje dag och de åt tillsammans i princip varje dag. Deras normal middagstid var på kvällen, det kan ha varit något tidigare på vinter men inte tidigare än mellan 18 och 19. Mat var viktigt i familjen, de kommer från tre generationer av "kalaskokerskor". Annika höll i matlagningskurser i Löttorp och hon lagade alltid "riktig" mat, åt inte halvfabrikat och sänt. Lufsan äter man direkt när man gör den, man gör den inte för att äta den vid ett senare tillfälle. Annika gjorde den inte på förmiddagen och lät den stå, hon gjorde den vid samma tillfälle som hon skulle baka av den, möjligtvis att hon åkte och kompletterade med lingon eller grädde eller något som hon upptäckte att hon saknade "mitt i lufsatillagningen".

 

Annika visste ingenting om smugglingen men stöttade Gustaf till hundra procent när det kom fram och Gustaf fick sitt fängelsestraff. Det var nog tuffare för Annika än vad Helena förstod vid den tidpunkten. Annika försökte hålla huvudet högt. Helena tror inte Gustaf att fortsatte med smugglingen, hon har ingen förklaring till varför hon tror det men hon tror iaf inte det. Annika kände sig hotad från sina dåvarande hyresgäster i verkstan men hon tyckte det var så bra att hon hade Gustaf för att Gustaf skulle alltid försvara henne. Annika sa själv att hon kände sig just hotad. Hon hade inte utsatts för hot men hon kände sig hotad - som Helena kommer ihåg det. Gustaf har inte sagt till Helena att han kände sig hotad. Helena har också förstått att det var något i samband med smuggelhistrorian att det var "tuffa" människor inblandad, runt 2002 - det har inte varit uppe sen dess, men i det stora hela tror hon inte Annika känt sig rädd eller otrygg eftersom Annika bodde ensam på landet och Gustaf var borta mycket och hon tyckte om att bo på det sättet (vilket man inte gör om man är rädd).

 

Helena kände bara till kassaskåpet i bostadshuset, inte det ute i garaget. Hon trodde inte att det fanns några större summor kontanter i kassaskåpet. Annika brukade låna kontanter av Helena och det tycker Helena verkar ologiskt om man har större mängder kontanter hemma. Hagman påpekar att det kan ha varit Gustafs pengar, vilket Helena instämmer i. Gustaf satt i princip alltid ute i kontoret i garaget. Där fick Gustaf röka vilket han inte fick inne i huset. Annika var välkommen därute och var där också. Ibland kom Annika ut och både hon och Gustaf pratade med gäster ute på kontoret, de berodde på vem som kom på besök. För att komma in i garaget, och slippa passera stängslet, var man tvungen att passera genom kontoret. Ska man gå genom dörren i vikdörren till garaget så måste man gå genom grinden i staket först. Ibland var grinden öppen. Helena upplever det som väldig konstigt att hundleksaken låg på garageuppfarten. Alla hundleksaker var alltid inne på tomten och tog aldrig meds ut. De lämnades där när Sasso gick på promenad. 

 

Helena har inte träffat Pierre sedan mitten av 70-talet i skolan, hon har inget minne av honom sen dess mer än hans namn. Annika har pratat mycket om Pierre och Helena vet att de stöttade Pierre till 100 procent efter förra morden och mordbranden och ansåg att Pierre var oskyldig. Hon vet inte om de stöttat honom med lån men vet att de rekommenderat honom till olika jobb. På fritiden höll Gustaf på med båtar och älskade havet. Han seglade Ölandssnipa och tävlade i regattor med den. Vad Helena vet hade han inget jaktintresse och han var inte heller intresserad av skog och mark. Hon har aldrig hört talas om att Gustaf har jagat eller skjutit lerduvor. Hon har inte sett att han haft något vapen. Hon tror inte att Gustaf och Annika haft något annat umgänge med Pierre utanför "snickeriet". 

 

Hon känner inte till något om Pierres mamma Barbro. I december hade Helena kontakt med Annika i princip varje kväll. Mycket av detta rörde bortgången och saknaden efter deras mor som gick bort tidigare under 2012. Man pratade om nya jultraditioner och sorgen. Thailandsresan pratades det om och allt jobbet som varit med verkstaden och den processen. Annika fyllde år den 14 november och helgen innan det träffade Helena henne och de hade det bra då. Annika såg mycket fram emot Thailandsresan. Den sista kontakten var på kvällen den 12 december. Sen ringde hon den 13 december men då var det upptaget hela kvällen, mellan c:a19 och 21:30. Hon ringde på deras fasta telefon då. Hon ringde inte på mobilen eftersom hon visste att Annika var hemma och det ändå inte var något akut. på sid 440 A-delen i fup finns hennes vittnesuppgiter från 30 januari avseende detta. 

 

Annika brukade oftast köra Volvon och Gustaf köra skåpbilen. När de åkte iväg så låste de hemma. Gick Annika på promenad med Sasso så kunde hon lämna det olåst. Om Annika gick in på verkstan så skulle hon aldrig låsa dörren om hon inte hade planerat att åka iväg. Helena förutsätter att kontorsdörren till garaget brukade vara låst eftersom när Helena var där så användes alltid dörren i vikdörren när man skulle in i garaget. Hon har inget minne av någon dörr på motsatt gavel från vikdörrarna. Gångdörren i vikdörren brukade vara låst när Gustaf och Annika inte var hemma. 

 

Sasso brukade springa fram och skälla på främlingar som passerade tomten. Gärna på cyklister men det var en otroligt snäll hund. En riktig knähund. Han kunde vara lite reserverad mot främlingar och han blev svartsjuk när någon kramade Annika, den var mest knuten till Annika. Sasso följde med Annika överallt. Gick Annika ut så följde Sasso med. De gick en kort morgonpromenad och en längre promenad vid tresnåret, runt 45 minuter, på vintern helst innan det blev mörkt.

 

Målsägandebiträdet tar över förhöret. Helena jobbar på Norrköpings Symfoniorkester. Flakeböle är "hemma" för Helena. Hon är på Öland mellan 10 och 12 veckor om året. Hon flyttade in i sin stuga 1999. Helena och Annika har alltid varit tajta och hörts mycket, de senaste 20 åren har de haft i princip daglig kontakt. Hennes kontakt med Gustaf har varit av mer praktisk natur. Helena är singel sen ett antal år tillbaka och hon har inga barn. Hon har morbröder och en farbror men ingen nära släkt. Hennes relation med Annika har alltid varit mycket bra vilket deras mamma alltid tyckt varit så skönt. Helena börjar storgråta (och fler med henne, Bloggarens ögon börjar också tåras) . Helena berättar att det känns förfärligt när ens familj mördas. Hon började jobba på 25 % i mars med andra arbetsuppgifter och det är först nu efter sommaren som hon kunnat återgå till sina vanliga arbetsuppgifter. Hon är sjukskriven till 50 procent nu men hoppas att hon ska kunna komma igång att jobba heltid nästa månad. I början efter att hennes syster mördats kunde hon inte ens stå på benen och allt var helt ofattbart. 

 

Förhöret med Helena avslutas. Advokaten går iväg för att höra om Pierre vill fråga nåt. Det vill han inte. Helena är befriad från att närvara ytterligare. 

 

Nästa förhör blir med Kerstin Skoglund. Pierre kallas tillbaka till förhandlingssalen. 

 

Målsägandebiträdet Niklasson inleder. Kerstin är uppvuxen på Öland och har bott där större delen av sitt liv. Hennes pojkar är födda i Skåne. Gustaf och Petter bodde i ett familjehem. Det var för mycket för Kerstin att ta hand om tre pojkar själv och hon hade ingen hjälp från barnafadern, hon hade mycket att ta hand om då. Hon träffade inte Gustaf så mycket för han jobbade mycket och när han var ledig prioriterade han Annika. de hadde en hel del telefonkontakt. Kerstin bor i Kalmar och Gustaf i Flakeböle. De har haft en bra relation men en normal föräldra/barnrelation med de konflikter som uppstår. Hon älskar alla sina ungar. Livet har TOTALT förändrats sen det här hände. Hon och Annika hade olika åsikter om ffa politik så i början var deras förhållande sådär, men med åren blev både Annika och Kerstin äldre och klokare så de hade på senare år en en fin kontakt. Kerstin har mått mycket dåligt sen morden *börjar gråta*, det har varit mycket hemskt. Hon har ffa oroat sig för att Gustaf och Annikas lidande i samband med morden. Hennes särbo och hennes barn och vänner har varit ett stor stöd, hon hade inte klarat det utan dem. Hon vill inte ha några lugnande tabletter utan leva i verkligheten. 

 

Hagman tar över förhöret. Kerstin vet inte exakt när de åt middag men tror inte att det var så tidigt eftersom de arbetade. Kerstin har alltid använt dörren i vikportarna när hon gått in i garaget, aldrig någon annan dörr när hon hälsat på Annika och Gustaf i Flakeböle. Kersstin lämnade Byxelkrok, där hon är uppvuxen, när hon var 17 år, efter skilsmässa kom hon tillbaka till Byxelkrok men fick inget jobb där så då flyttade hon till Kalmar och sen flyttade hon vidare till de ställen där hon fick jobb. Hon klarade dock inte av att försörja sina tre gossar själv med de inkomster hon skrapade ihop.

 

Kerstin säger att hon förstår att Pierre har haft det väldigt svårt från början eftersom Barbro berättade för henne nör Pierre var relativt nyföddd att hon (Barbro) hade varit ute i skogen och lyft stockar när hon var gravid för att försöka framkalla missfall, utan att lyckas. "Att lyfta bort det gick inte" sa Barbro till Kerstin, och berättade hur hon varit ute i skogen och försökt att lyfta stubbar för att få missfall.

 

Förhör med Erik Linder. Hagman inleder. 

 

Erik var 13-14 när han hamnade i fosterhem på Öland. Innan det bodde de i bland annat i Västervik, när hans föräldrar separerade var han 6 år och Petter var nyfödd. Gustaf ville tillbaka till Öland och det ville Erik och Petter också. Gustaf och Petter hamnade på Holmen med och Erik hamnade i Sjöstorp, det är cykelavstånd däremellan. Gustaf var två år yngre än Erik och Petter 6 år yngre. Gustaf hade enorm energi och allt skulle göras perfekt, han jobbade väldigt mycket. Gustaf varvade ner lite på äldre dar när hans ekonomi var lite tryggad. Han var inte girig på något sätt utan ganska hjälpsam. Erik hördes nuförtiden (efter varusmugglingen) ofta med Gustaf ffa för att höras om frågor som har med skeppning att göra. Erik jobbar med fartyg och Gustaf hade mycket frågor om sånt. Erik är borta halvårsvis på havet och då är det naturligt att man har telefonkontakt. De senaste åren har de mest blivit någon enstaka fika då och då i Flakeböle. Erik tror att Annika och Gustaf brukade äta middag sent på eftermiddagen och kvällen. Innan De byggde till garagedelen brukade man alltid använda kontorsdörren till garaget men efter det använde man alltid garagedörren i vikdörren. 

 

Erik är några år äldre än Pierre men när Pierre var 14-15 års åldern var han med Erik och de andra och drack pilsner och hängde på Tokenäs camping, Erik var 20 då. Pierre var en glad och rolig prick som var enormt stark. En gång såg Erik Pierre som 15-åring lyfta upp ett fullt oljefat på 209 liter. Pierre kunde bryta ner flera personer när han bröt arm. Han var oerhört stark. Pierre var inte någon slagskämpe så han var inte inblandad i bråk eller utmanade andra mer än på armbrytning. Sen träffade Pierre Lotta och försvann från kroglivet och fesandet.

 

Gustaf var sparsam med alkoholen. Han arbetade mest. Han gillade att dyka. Hans kontor var belamrat med fynd från olika vrak. Han hade inget vapenintresse men han hade ett vapen. Erik var hemma hos Gustaf förrsommaren 2012 tillsammans med Fred Johnsson och då visade Gustaf geväret, som är från 30-40-talet, för Fred som också har en gammal bössa. Erik själv är helt ointresserad och och frågad einte varifrån det gamla geväret kom. Gustaf var inte intresserad av jakt. När de var i i 20-årsåldern så var de ett gäng som skör lerduvor, bland annat Erik sjäv. Det är möjligt att Gustaf var med någon gång. Erik kommer inte ihåg om Pierre var med. Erik var närmare 20 än 30 år vid det tillfället. Peo Davidsson (Pierres granne/kusin) kommer Erik ihåg var med. 

 

Målsägandebiträdet tar över förhöret. Erik träffade sina bröder varje dag, trots att det bodde i olika familjehem. Gustaf tröttnade på skolan och hoppade av efter att ha gått i 6,5 år. Då började Gustaf hänga med fiskebåtarna i Byxelkroks hamn ut istället.

 

Erik har bott i Kalmar respektive i Byxelkrok. Som sjöman tillrbingar Erik halva livet på nordatlanten, en tredjedel i Byxelkrok och en tredjedel i Kalmar. 

 

Hur tiden efter morden varit? Erik förstår det inte, det är skitjobbigt, det är väldigt tråkigt. LIvet går vidare men koncentrationen och humöret svajar, han har svårt att koncentrera sig och han kan bara inte förstå det som hänt. 

 

Förvsarsadvokaten ställer frågor till Erik. Hur var relationen mellan Gustaf och hyresgästen på Pelles? Det fanns en hyresskuld till Gustaf och Annika men enligt Erik så har Gustaf uppgett att det hade ordnat upp sig och han hade fått betalt. Gustaf hade dock varit noga med att det skulle gå rätt till. Ordföranden frågar Erik hur kontakten mellan Gustaf och hans far var. Erik säger att att fadern var och hälsade på Gustaf när han satt i fängelse och efter det var relationen mycket god. Relationen läkte ihop efter det och de hade mycket glädje av varandra. De hade mycket telefonkontakt och Gustaf var där på besök ofta och köpte med sig fina whiskyflaskor till sin pappa som denne sparade och visade upp för Erik när han kom på besök och sparade för speciella tillfällen. Hagman komletterar med en fråga: Har Gustaf blivit utsatt för något hot? Nej, sägger Erik, han frågade uttryckligen Gustaf om han blivit hotad och Gustaf sa att han inte blivit det . Gustaf har inte heller nämnt till Erik att han skulle varit hotad av någon balt eller någon annan i samband med smuggelhistorien. Förhöret med Erik LInder avslutas. 

 

Dagen avslutas. I morgon börjar det först förhör med Petter Skoglund och sedan fortsätter det med förhör med Pierre Karlsson. 

Tack för idag!