Flakebölerättegången dag 4

 

Rättegångsdag 4 ska ett antal vittnen höras. Vilka dessa vittnen är och vad de ska höras om kan man hitta här i pdf:en Stämningsansökan, som också finns i Bildgalleriet. Där finns också länkar till förundersökningarna både till denna rättegång och den förra rättegången då Pierre friades för dubbelmord och mordbrand. 

 

Målet ropas på. Idag finns det platsbiljetter som delas ut till åhörarna för att undvika kaoset som uppstod senast. Pierre kommer in. Klädd i samma kläder som tidigare. Blå kortärmad skjorta och jeans. 

 

Idag går vi över till vittnesförhören. Lotta Karlsson är inte skyldig att vittna i målet och har ringt och sagt att hon inte vill vittna. Hagman påkallar inga tvångsåtgärder eftersom Lotta inte är skyldig att vittna. Lotta kommer alltså  inte att vittna. 

 

Första vittnet är Nils-Erik Claesson. Han svär vittneseden. 

 

Orförande påminnes om edens betydelse och Hagman inleder förhöret. 

 

Claesson börjar berätta om att Pierre har varit anställd sen 2010. De har känt varandra sen c:a 2005-2006. han började använda Pierres enskilda firma i mars 2006. 2010 brjade Piere jobba som anställd åt Claesson. De sista åren har Pierre jobbat tillsammans med Bengt Jonasson på de olika jobben, Jonasson är egenföretagare. De har anlitats på samma projekt och jobbar utmärkt ihop. Bengt har fakturerat ungefär en tredjedels månadskostnad (ungefär en tredjedels timarbetstid per månad). det var Claessons förslag att Pierre skulle bli anställs. C är bättre på adminitration och Pierre är bättre på att snickra så det var en bra uppdelning. 

 

C uppfattar att Pierre att inte är duktig på att förvalta sina resurser. Det framgick att Pierre brukade vara i penningknipa. 

 

C hjälpte PIerre ur en situation meed KFM så han kunde lägga om sina lån och C förklarrade att det inte behövde se ut som det gör meed hänsyn till övervärdet Pierre hade i sin fastighet. C gav då ett personligt lån till Pierre som betalades tillbaka i samband med att banken (Blue Step förmedlade lånet) betalade ut lånet till Pierre. Tidigare fanns lånen hos Ölands sparbank. De gick inte med på att höja krediten eftersom Pierres renommé inte var vad de behövde vara. Pierre hade betalningsanmärkningar. Därför gick man till Blue Step.relaationen med KFM löstes upp i samband med detta också och skulden hos KFM löstes med hjälp av lånet hos Blue Step, det hjälpte C till med. 

 

C har ingen insyn hur det sen gick med Pierres ekonomi. C blev tillfrågad om lån men C sa att han inte hade möjlighet att låna ut pengar eftersom han inte tyckte det var en br lösning med hänsyn till den upprensning av Pierres ekonomi som hade gjorts. C erbjöd sig istället att köpa stöttor och ställningar som han kunde ha användning av i sitt företag. Det var tidsmässigt efter BlueSteplånen, antagligen 2012 men möjligtvis hösten 2011. 

 

Sid 2261 näst sista stycket i fuppen (claessons förhör) finns närmare uppgifter om Bluesteplånen. 

han tillfrågade C:s son Martin om lån. Martin avböjde. C blev överraskad över tt Pierre frågade Martin och han hade inte sågt åt Pierrre att fråga Martin. Det var efter att C hade pratat med Martin som man C bestämde sig för se om man kunde ordna en kontaktman på ölandsbanken som kunde hjälpa Pierre med ekonomin ocg rungde upp banken. Pierre var inte intresserad av detta dock. Han sa att det var Lotta som inte ville ha det så. C har inte haft någon kontakt med Lotta innan Pierre blev häktad. 

 

Det finns en löneutmätning på Pierres lön och C förklarade för Pierre att han var tvungen att följa det beslutet. Löneutmtningen kan ha börjat tidigar än mars 2012, beslutet från mars 2012 kan vara det ändrade beslutet som KFM skickade för att Pierre fått högre levnadsomkostnader. 

 

Hagman visar upp en fullmakt, som finns i fuppen, som Pierre har skrivit under som ger C rätt att vidta handlingar för Pierres räkning. C säger att det stämmer, han har haft Pierres förtroende att förhandla för hans räkning, fullmakten använde C när han förhandlade med Bluestep. 

 

Skulderna hos KFM var vid löneutmtningens början någonstans runt 180-190 000 kr, såvitt C kan minnas. 

 

C har inte följt upp ifall skulderna betades av hos KFM iom löneutmätningen. 

 

Pierres lön bestämdes genom att C kollade vad som var vedertaget enligt facket och sen la han på lite eftersom Pierre hade egna verktyg, sen hade han reseersättning också. Timpenning var i början 190 kr och sen var den 200 kr i timmen. C stod för arbetsgivaravgifter etc.

 

C fick info om antal arbetstimmar runt den 25-27 varje månad, Pierre redovisade antal timmar per projekt och restid i klumpsumma. Däremot så påpekade C att det var det viktigt att Pierre förde noggranna vad varje timme avsåg så C kunde redovisa gentemot kund och om Skatteverket frågade. C har dock inte kontrollerat om detta sköttes eftersom han inte haft anledning att misstro Pierre och inte trott att han felredovisat antal arbetade timmar. 

 

sid 2270 i fuppen visas på storbild "timmar dec 2012-12-21"

 

C kommer inte ihåg ifall Pierre jobbade något mer efter den 21 december. Gjorde han några fler jobb så hamnade det på januarisammanställningen. Sammanställningen den 21 december är inskickad vid den tidpunkten så pengarna ska komma före jul. 

 

Handlingen som är på bilden har Pierre upprättat. Hade C gjort det hade det funnits med lön och sociala avgifter etc också. Denna sammanställning fick han på mail från Pierre. Kolstad tomt 3 tillträddes i dec 2012. C förfogar över 3 containar och Pierre över 1. Förut stood de på Torstensgatan. Pierres stod på Gustendalsggatan.

Pierre har jobbat på ett hus på Jaktstigen i Ramsta.

 

De objekt som kan hänföras till Kolstad (som Pierre måste åka till Kolstad för) i Pierres timdagbok och löneredovisning är:

- alla som det står Kolstad på

- Borohuset

- Altan

- Elskåp skyltar

- Luckan

 

C hade ganska många uppdrag åt Pierre, Pierre jobbad ei stort sett heltid åt C (KN) men hade en del ströjobb åt att se till sommarstugor. C hade nästan daglig kontakt med Pierre på telefon. C hade ibland svårt att få tag i Pierre, det var dålig täckning på flera ställen där de jobbade. Pierre hade en dålig telefon i slutet av 2012 så under våren 2013 köpte C en ny telefon till Pierre. Pierres händer är inte gjorda för små knappar så han kopplade bort eller parkerade samtal väldigt regelbundet. Pierre sa också att telefonen stängde v sig själv. C vet inte om det var tekniskt fel, handhavandefel eller täckningsproblem. Pierres tumme var inte gjord för små mobiltelefoner. C fick ofta ringa tillbaka för att få kontakt. När C ringde tillbaka fick han direkt kontakt med Pierre igen. 

 

Under den 13 december ringde Lotta till C vid 18:17 och var orolig. Hon ringde aldrig C annars, C tror att det var första gpngen Lotta ringde honom. Hon var oroig fr att Pierre inte kommit hem. C sa att han inte tyckte att Lotta borde oroa sig för att Pierre kanske hade dålig mottaging eller att hörbarheten var dålig. C ringde först Pierre utan att få tag i honom och sen Bengt Jonasson och frågade om han visste var Pierre var. Den veckan jobbade dock inte Bengt och Pierre så mycket ihop. Framemot sju ringde C Pierre igen och fick tag i honom och kollad då hur dan hade varit. 

 

Pierre var lite kort i tonen men C tyckte inte dte var konstigt eftersom han rngde en Luciakväll med jobbfrågor. Pierre var kort i tonen. De hade ibland korta samtal men den här gången var Pierre kortare i tonen än han brukar vara. C har inget minne av att han sökt Pierre 16:22. 

 

Dagen därpå, den 14 dec, tror C att han ringde Pierre vid 10-tiden, C hade glömt bort att Pierre hade sagt att han skulle ha semester. C ringde för att ställa frågor om ROT-handlingar. Pierre satt i bilen på väg motStockholm. Pierre berättade då för C att det hade brunnit hos Annika och Gustaf. 

 

Pierre lyfte en fråga till C efter att detta hade hänt, Pierre hade levererat dörrar till Gustaf och Annika samma dag som det brann, och Pierre ringde C och sa att det fanns stor risk att Polisen skulle hitta hans fingeravtryck eftrsom han varit i huset och lämnat dörrarna och han undrade hur C tyckte att han skulle hantera det hela. C sa att han skulle kontakta sin advokat eller psykolog. 

 

Pierre är excellent som snickare. Kanske norra ölands bösta snickare. Tillsammans med Bengt är de ett fantastiskt radarpar. 

 

Målsägandebidträder tar över förhöret. 

 

Vad bestod arbetena i Kolstad av? C svarar: det var husbyggeprojekt, blandade fritidshus och permanenthus, han exploaterade en bit mark. Det huset Pierre jobbad emed i december var ett fritidshus. C visste inte var Pierre var när Lotta ringde eller om han jobbade i Kolstad. Pierre fungerade som en egen företagare. Bengt Jonasson trodde att Pierre var och lassade av bjälklager i enerum (som skulle komma någon gång under dan) eller på löttorps byggmarknad. Bengt jobbade inte med Pierre den dan så han visste inte mer än så enligt C. 

 

I december fanns inget jättestort tydligt projekt. Pierre kunde jobba lite varsomheslt, den här veckan i december var väldigt flexibel, det vvar en vattenskada på något ställe och en altan på ett annat.

 

Pierre har fått ett löneförskott på 30 000 kr från C. Det såg inte C som ett problem. Utöver det har C bara lånat ut pengar i samband med Bluestep och när de köpte stöttor. C har också betalat en elräkning en gång åt Pierre som Pierre betalat tillbaka (sid 137?) och eventuellt lånat ut 7 000 kr.

 

Advokaten ställer frågor. 

C har fått tillbaka pengar för elräkningen. Vid något tillfälle kan C ha betalat ut för mycket pengar till Pierre som Pierre betalat tillbaka, de 7 000 kr kan vara såna pengar. 

 

C vet att containrarna mest innehöll saker som inte gick att använda. Pierre la ner en hel del tid på att kolla igenom dessa och se vad som gick att återvända. Det har bytts lås på containtrarna på grund av att man bytte partner, partners jobbare hade nyckel till dessa och när man avbröt samarbete så bytte man låsen för C litade inte på sin partner i Skåne. I en av containerna fanns ett värde för 75-100 000 kr. I resten avr det nog mest skräp. C tror att låsen bytts två ggr men kommer inte ihåg när. 

 

Pierre är oerhört snäll, tålig, duktig, aldrig stressad, aldrig stimmig, aldrig arg, fåordig, mycket kompetent, kan allt C inte kan. C talade inte om för Pierre vad han skulle göra utan Pieerre talade om för C vad han gjorde. Pierre rekryterade kunder och skötte projekten och sina uppdrag sjäälv. 

 

Ordfrande frågar:

 

O: Om ni inte hade kontakt vad berodde det på?

 

C: för att jag glömde bort att ringa eller var bortrest utomlands och tyckte det blev för dyrt att ringa, Pierre ringde sällan, det var mest om det var ett beslut som hade ekonomiska konsekvenser som Pierre behövde kolla som han ringde till C. Annars var det i princip alltid C som kontaktade Pierre. 

 

Föhöret avslutas. 10 minuters paus. Förhandlingen är 40 minuter försenad. 

 

Vittnesförhör med Elisabeth Gustafsson Essén. 

 

Elisabeth Gustafsson Essén (EGE) är inte släkt med någon och svär vittneseden. Hagman inleder. 

EGE är delgivare på KFM i Kalmar. Hon har träffat Pierre ett 15-tal ggr i sitt arbete. Hon har varit I getterum ungefär 40 ggr i tjänsten och då träffat Pierre ungefär 15 ggr. Hon har jobbat åt KFM i fem åt och träffat Pierre de senaste 3-4 åren. Hon åker till Getterum med delgivningar som någon i familjen Karlsson inte sr´krivit under och skickat in, betalningsföreläggande som skickats ut med svarsblankett. Om svarsblanketten inte skickas in efter påminnelse så åker delgivningsmannen ut, dvs EGE. 

 

EGE har ett antal turer hon pker, bla på öland, och när Pierre har ett antal ärenden så åker hon till Getterum och söker honom. Ibland har hon haft ärenden till andra i familjen och hon har träffat alla utom Viktor i familjen.Surrogatdelginingen harr hon tillämpat när det gäller Pierre, har hon sökt honom ett par ggr och han inte varit hemma har hon delgivit någon annan i familjen genom just surrogatdelgivningen. Man måste ha sökt personen i fråga minst en gång tidigare innan man kan surrogatdelge. 

 

Pierre brukar bemöta EGE trevligto ch korrekt. Hanskriver under delgivningskvittona och de brukar prata 5-15 minuter och EGE har förklarat ärendenas gång och hon har peppat hon att han ska ta tag i sin situation eftersom han hela tiden återkommer med nya ärenden. Pierre har sagt att han någon som hjälper honom med ekonomin. Lottas bemötande har varit lite annorlunda, EGE tror att Lotta har upplevt att det har varit obehgaligt att EGE kommit och Lotta har markerat tydligt att hon inte tyckte det var trevligt att EGE var där. EGE har haft ärenden som rörde Lotta direkt också. Troligtvis ett par tre ggr. Hon har lämnat uppgifterna till polisen så hon har de inte framför siig just nu.Hon har surrogatdelgivit Pierre genom Lotta också. 

 

EGE upplever itne att Lotta har blivit direkt färvvånad när EGE kommit på besök. 

 

Delgivningen i slutet av 2012 var en av tre olika delgivningar. EGE såg att det var mycket pengar och undrade lite för sig själv hur det skulle bli nu. När EGE kom stod Piere utanför och såg mycket stressad ut. EGE märkte att hon kom vid en dålig tidpunkt. Pierre sa följande när hon lämnade över delgivningen:

"Det var synd att du kom nu, det var synt att du kom nu, då måste jag..." - han uppträdde väldigt annorlunda mot vad han brukade och han tittade på henne så starkt och stressat och väldigt spänt, på ett sätt som han aldrig hade gjort tidigare. Han brukade inte söka ögonkontakt annars, hon fick uppfattningen att han kanske var synskadad och kanske inte kunde läsa ärendena eller förstod ärendena så en stor del av hennes arbete var att förklara ärendegången och hur man kunde förändra sin situation. Han slirade undan med blicken många gånger när de satt ner och pratade om ärendena. Kanske skämdes han också. Den här gången skte han dock ögonkontakt på ett sätt han inte gjort tidigare.

 

De gicck igenom delgivningen som de brukade göra och Pierre förstod att huslånen var förfallna till betalning och att huset var på väg att bli utmätt. EGE var där ovanligt länge den gången, 20-30 min. Pierre berättade att han byggt huset och att han gärna ville bo kvar och att han var uppväxt i området. EGE uppfattade att Pierre förstod ärendet och dess konsekvenser helt och komplett.

Pierre ville att EGE skulle lämna över Lottas delgivning till honom och att han skulle lämnaden till Lotta. EGE kände dock att hon inte trodde att Pierre skulle lämna över den till Lotta så hon ville inte göra det både pga sin magkänsla och av formella skäl. Hon lämnade inget till Pierre som han skulle ge till LOtta. Nästa gång EGE skulle åka till Lotta såg hon att svarsblanketten på delgivningen som skickades på posten var inskickad så då åkte hon inte upp igen. 

 

EGE fick aldrig någon personlig kontakt med Lotta med anledning av just denna delgivning och utmätningen av huset 2012.

 

advokaten tar över förhöret. 

 

EGE pratade med Pierre varje gång hon var där och hon träffade honom. Det fanns ingen anledning för EGE att bege sig iväg direkt bara för att Pierre var verkade tycka att hon kom olägligt. Hon tror att Pierre förstod papprena och det kan bero på att hon förklarade dessa för honom. De stod utanför garageuppfarten vid deras samtal den 14/11 2012. EGE började okt 2008 på KFM. Förhöret avslutas. 

 

Nästa vittne är Lennart Jonsson (LJ). Vittnesed etc. Hagman börjar. 

 

LJ jobbar på indrivningsavdelningen på KFM i Kalmar. Han har haft kontakt med Pierre i sitt jobb vid flera tillfällen under flera år tillbala i tiden. Säkert mer än tio år tillbaka. han har haft att göra med Pierre vid olika tilfällen men inte hela tiden, tjänstemännen turas om. Han var inte med 2006-2007, inte direkt iaf. 2010 var han med. Då fanns dett en hel del ärenden. Fastigheten utmättes. Skulderna löstes dock så någon försäljning blev det inte. De mål som LJ hade hand om var skulder som inte hade pant i fastigheten så för att fastigheten skulle komma att säljas skulle krävas att köpeskillingen översteg huslånen. Alla skulder löstes vid 2010. 

 

Sen började det komma in nya skulder som resulterade i en löneutmätningen för kanske 3-4 år sen. 

 

LJ har inget minne att att KFM tagit någon skatteåterbäringen 2011 i mät, det sker automatiskt så han har ingen direkt koll på det. LJ var inte inblandad i att ta skatteåterbäringen i mät 2012 heller, det är inget man gör manuellt utan det sker automatiskt. KFM får en hel bunt med protokoll (utmätningsbeslut) med utmätta slutskatter som KFM signerar och skickar ut till personen som får sin återbäring mätt. LJ skriver under skickar ut massor, Det är standardformuleringar. Han vet inte när brevet kom till Pierre. Pierre kan ha fått utmätningsbeslutet ungefär en vecka efter den 4 december, men det är en gissning från LJ. 

 

2013 skedde en utmätning den 12 april då man hade en värdering och en utmätning hos Pierre Karlsson. Man hade aviserat ett besök hos Pierre ungefär tre veckor innan, då man gjrode ett försök att verkställa mätningen men Pierre var iinte hemma, Pierre visste att KFM skulle komma men sa att han inte skulle kunna vara hemma då. Vid första försöket tar sig inte KFM in i bostaden utan att ägaren är hemma. Vid andra besöket har KFM med sig låssmed och tar sig in i fastigheten. Detta hade LJ berättat för Pierre om så det visste Pierre. Pierre var där vid andra besöket.

 

Man tog en traktor, en släpvagn och sju vapen i mät vid det tillfället. KFM hade bett polisen vara med vid utmätningen. 

 

Man har försökt sälja fastigheten, vad ksulden då var uppe i är LJ inte säker i, han var mest involverad i värderingen av fastigheten. Man lyckades inte sälja fastigheten. Hagman färdig. Målsägandebiträdet har inga frågor och inte advokaten heller. 

 

Nästa vittne är Håkan Olsson (HO). Same procedure as last time. Hagman inleder.

 

HO är försäkringstjänsteman och delgivningsman. Han är här som delgivningsman, han jobbar eventuellt åt privata aktörer. han har delgivit Pierre flera ggr. han har fått ett mycket positivt intryck av Pierre, det har aldrig varit några problem, de brukade bestämma tid och plats för delgivningar, någon gång har det varit i Kolstad och någon gång på en parkeringsplats på norra öland och någon gång uppe i enerum.

 

det står på alla delgivningskviton (som HO har med kopia av) var och när han delgivit pierre. han har säkt pierre i bostaden en gång men då var han inte hemma, det var en flicka som öppnade och han bad om pierres nummer och det fick han. han har aldrig annars delgivit pierre i bostaden. pierre brukar svara i telefonen. I pierres telefonbok står HO:s telefonnummer under namnet "svara ej" men HO har inte märkt att Pierre är svårt att få tag i. 

 

7/11 2012 har HO ett ärende på Pierre och ett 27/12 2012, bägge delgav HO pierre den 20/1 2013 12:45, "vid avtalat möte på enerumsvägen vid nedfarten till golfbanan". HO finns i Pierres telefonlista den 13 december och det är möjligt att HO sökt Pierre den 13/12 med anledning av ärendet från den 7/11, han harantagligen försökt få tag i Pierre flera ggr innan han delgav honom. 

 

Inga frågor från målsägandebiträdet och advokaten. förhöret avslutas. 

 

Hagman vill ställa några kompletterande frågor till Petter Skoglund. Sen blir det lunch eftersom Lottas förhör utgått. 

 

Petter har noterat att Pierre inte svarade i telefon vid flera tillfällen då Claesson ringt, antingen lät Pierre bli att svara eller så tryckte han bort samtalet. Pierre brukade säga att det var Claesson som ringde när han lät bli att svara. Pierre tyckte att Claesson ringde och tjatade och Pierre hade inte lust att prata med Claesson för stunden. Petter har inte märkt att Pierre har haft några större svårigheter att hantera sin telefon. Peetter har inte mrkt av några funktionsstörningar. Har Petter sökt Pierre och han inte svarat så har Pierrebrukade Pierre alltid ringa upp efter några minuter och sa "jag såg att du hade ringt".

På fråga från advokaten säger Pierre att han sett att Pierre både tryckt bort samtal och låtit dessa "ringa ut" när Pierre inte velat prata med Claesson.

Nu lunchpaus till 13:00. 

 

Fredrik Ahlström (FA) är kallad som vittne. Eftersom han är närstående vittnar han frivilligt. Han vittnar inte unde ed men ska ändå tala sanning. Hagman inleder. 

 

FA är elektriker. Han jobbar ibland med Pierre. Ibladn en gång i månaden ibland två ggr i veckan. FA jobbar mest på norra öland så han jobbar med Pierre när pierre jobbar norröver.

 

FA kände Gustaf och Annika, de var roliga och trevliga. FA har gjort flera jobb hos Gustaf och Annika. Gustaf var en framåt karl. FA känner inte till Lundells men han visste att Pierre jobbade hos Gustafs granne. Hans familj och Pierres familj umgås en hel del eftersom hans sambo Susannee och Lotta är systrar.

 

Den 13 december så var det Lucia i skolan som FA och susanne och hans mamma var också kollade på . Sen tror han att han var och jobbade i affren på böda sand. han brukar komma hem vid 16:30. Lotta ringde på kvällen till Susanne och var upprörd för att hon inte fick tag i pierre. då börjadde FA och susanne också ringa och försöka få tag i Pierre men sen fick de tag i Pierre och då la de ner sökandet efter Pierre. FA hade ringt och sms:at pierre och så hade FA ringt sin chef för att höra om han jobbat med Pierre, FA ringde också gustaf som inte svarade och Petter som sa att han träfat pierre på fm. 

 

Hagman drar telefontider: Lotta ringde susanne 17:32 och 18:13 och då sökte lotta antagligen pierre.Susanne har en telefon som står i FA:s namn, FA säger att han brukar använda sin jobbmobil, han har en kontantmobil som de aldrig burkar använda och sen har de en fast telefon. FA har ringt Östman 18:18. 18:21 ringer FA Petter. FA bekräftar att han ringde gustaf mellan 18:18 och 18:21. FA fick ett telefonsamtal 18:43 där hon sa att hon fått tg i pierre. 

 

Dan efter skulle de åka till stockholm, så efter att FA fått veta att pierre var funnen åkte FA och tankade bilen och sen körde han en sväng för att se att bilen funkade som den skulle. Hagman visar skiss på FA:s färdväg. 

 

Vägen FA körde går förbi Gustafs och Annikas fastighet. (bilden finns i fuppen). FA tankade bilen där han bror bodde (bokstaven B på kartan), sen körde han via punkterna C, D, E. E motsvarar Annikas och Gustafs bostad. 

 

FA brukar inte komma från det hållet men han märkte inget då, men i efterhand har han tänkt på att inte la märkt till bilen och traktorn när han körde förbi i Flakeböle. Å andra sidan så skulle han ha sett dem bakifrån isåfall så han är osäker. 

 

Morgonen därpå ringde pierre och ville låna pengar till stockholmsresan för pengarna räckte inte till hotellrummen. Pierre sa att pengarna inte kommit från skattevreket, det hade krånglat på något vis. FA hade inte hört något om detta förut. FA satte över 10 000 kr till pierre strax efter samtalet. FA och Susanne, Karl-Oscar och Frida åkte i samma bil, de sms:ade med de i den andra bilen, inte FA men de andra gjorde det, om var det skulle äta och sånt.

Robert eller Susannes jobbarkompis hörde av sig till Pierre och berätttade att det hade brunnit i Flakeböle och FA hörde det från Susanne. FA fick reda på att Gustaf och Annika var borta vid frukosten dagen efteråt. Pierre blev upprörd då och försökte få tag i gustaf och ringde til petter också. Pierre sa inget speciellt vid det tillfället vad fredrik kan komma ihåg. han kan ha sagt något i stil med "det var tur att vi åkte till stockholm den här helgen". FA fattade att pierre skulle bli misstänkt och det fattade pierre också.

 

Niklason ställer frågor:

pierre har inte lånat av frderik förut, de skulle delat på en semetserresa till västkusten en gång förut men eftersom de hade dålig ekonomi så blev det så att FA och Susanne betalade hela stughyran. han erbjöd sig väl inte direkt men han visste att pierre hade dålig ekonomi och han betalde alltihop för "husfridens" skull. FA hade betalt i förväg för stugan men krävde inte in pierres del. 

advokaten ställer frågor:

pierre är en omtänksam person och FA har aldrig haft probelm med honom. han tyckte Lotta överreagerade den här kvällen, hon kan bli lite onödigt hispig. han vet att pierre har klagat vid flera tillfällen på att han har problem med sin telefon, det är en motorola.

Förhöret avslutas. 

 

Vittnesförhör med Helena Nordström (HN). Gift med Pierres morbror Meiron Nordström. 

Helena är inte tillräckligt närstående och vittnar under ed. Hagman inleder.

 

Förhöret rör den 13 december och Helenas observationer från bostaden vid Johan Alfredssons sommarhus. A-delen sidan 259 i fuppen fins en karta där Helenas hus ligger rakt västerut från Pierres hus i Getterum rakt igenom skogen, det tar c:a 5 min från Helena Nordströms hus till Byxelkrok. Hon ser ofta Pierres bil köra förbi hennes bostad. Skiss på sidan 260 i a-delen. Helenas hus finns utmärkt. Hon bor på östra gatan. Vägen till getterum genom skogen finns utmärkt på denna skiss. det är 700 meter till Getterum. Hon ser sommarhuset från sin bostaden, det är 50 meter.

 

Den 13 december höll hon på att förbereda en middag för grannarna på luciadagen som skulle vara vid 16.  Någongång mellan 12:30-13:15 såg hon pierres bil köra ner till vändplanen. både hon och meiron säger att det är konstigt att pierre kommer och kör där för det finns en snövall som gör att pierre inte kan köra genom skogen. han kör långsamt ner för gatan med armbågarna på ratten och ser sig omkring, det var flera grannar som såg detta och pratade om det på kvällen. meiron sa "vad är pierre ute efter nu?". Pierre har hand om Johanssons sommarhus och sätter på värmen men denna dag stannade han inte till vid huset och gjorde några åtgärder så alla undrade vad han gjorde nere på östra gatan. 

 

"Vid 12-tiden" i sitt förhör menar Helena 12:30. 

 

målsägandebiträdet har inga frågor. advokaten frågar:

har polisen läs upp förhöret efter de hållt förhöret? De står att det är uppläst och godkänt. 

HN säger att hon inte kommer ihåg om det lästes upp och om hon godkänt det. Hon var så rädd under den här tiden och det hände så mycket så hon kommer inte ihåg exakt. 

Ordförande frågar om tiden för iakttagelsen. Helena har svårt att redogöra för det, hon kommer bara ihåg att hundpromenaden var lite försenad, så hon tror att det var runt halvett men det kan ha dragit ut lite mer på det också eftersom det skulle skottas snö och sånt också. Men antagligen var det närmare 12:30 än 13:15.

 

Förhöret avslutas. 

 

Nästa vittne är Karl-Arne Byström (KAB). Han är inte släkt med någon och avlägger ed. Hagman inleder.

 

KAB jobbar på Löttorps snickeri. hans största syssla är att leverera virke. han träffar ofta Pierrre och har gjort det under flera år i yrket. Den 13 decmeber mötte han Pierre när han var på väg med en leverans mellan böda sand och böda sågen. Pierre var på väg söderut och KAB var på norrut, han ringde då för att fråga var han skulle lägga virket i enerum. KAB kom fram 5 minuter före pierre till fastigheten (lossningsplatsen), sen kom pierre och då lastade de av och de var ett par lyft på slingor det tog en kvart - 20 minuter. KAB har för sig att han åkte före pierre men eftersom han sitter under ed vill han inte svära på det. Pierre säger att han kan ha försvunnit bakom någon byggnad och försvunnit ur sikt men KAB säger att det finns ju inte så mycket att gömma sig bakom, det är nåt litet hus, så det är *rycker på axlarna*. Virket ligger otäkt på bilen och när någon tar emot virket tar KAB inte ansvar för att täcka virket. det var olika om pierre täckte virket direkt eller inte. pågick det bygge så täckte man inte direkt. om virket täktes vid detta tillfälle vet inte KAB. han märkte inte att pierre betedde sig annorlunda på något sätt.

 

folk brukar alltid ha bråttom när man ska lasta av så KAB upplevde inte att det var något speciellt vid detta tillfälle. KAB ringde 12:56 och det enda samtalet han ringde pierre var när de möttes på 136:an mellan rndellen och sågen. hade KAB ringt vid något annat tillfälle hade han ringt från jobbtelefonen (en landlina). KAB brukade ringa under färden för att bestämma mötesplats. han förutsatte att pierre skulle befinna sig på norra öland eftersom det var bestämt att transporten skulle levereras denna dag. 

 

När KAB ringde trodde Pierre att det var hans son Kalle som ringde.  Hagman färdig. Målsägandebiträdet har inga frågor.

Advokaten frågar: kom du Byerumsvägen?

KAB: det är mycket möjligt. Jag var inte van vid färdskrivarbladen, vi hade precis börjat använda dem och vi hade ingen riktig koll, det kan ha blivit lite fel. men nu kan vi hantera dem. 

 

Förhöret avslutas. 

 

Vittnesförhör med Ulla Petersson (UP). Hon är inte släkt med någon. Avlägger ed. Hagman inleder. 

 

UP är lantbrevbärare stationerad på norra öland. hon utgår från borgholm. hon kör fyra olika rundor. Hon kör byxelkroks/böda-rundan, inte alltid men ibland. Den går förbi Getterum. Hon körde rundan den 13 december. Hon minns inte den rundan något särkilt men hon har kollat upp detaljerna efter hon blev kallad till förhöret. rundan omfattar inte löttorp och vedborm. hon kör rundan ganska ofta. hon där uppe, när hon kör rundan stannar hon i löttorp. den 13 december levererade hon troligen posten runt tre i getterum, tidigast kan hon vara där under liknande förhållanden, snö en torsdag, vid 14:45 men sannolikt runt tre. Vid sommarväglag  och det inte är reklam att dela ut så kan hon vara där vid halvtvå. torsdagar är en kaosdag med mycket reklam och det var snö så hon tror att hon var där vid tre. i vittnesförhöret har hon dagt två men hon tror nu efter att ha kollat när hon slutade jobba och pratat med kollegor att hon troligtvis var i getterum vid kvart i tre-tre.

inga fler frågor från de andra ombuden.

 

ordföranden undrar: svarade du generellt på den fråga du fick i förhöret?

UP: ja

O: utgick du efter bästa möjliga förutsättningar för körtid?

UP: ja

O: Hur har du testat av tiden?

UP: jag har backat två timmar från det att jag slutade vid fem och det tar två timmar att avsluta rundan från det att man är vid Getterum.

Förhöret avslutas. 

 

Nästa vittne är Börje Andersson (BA). Han är inte släkt med någon. Avlägger ed. Hagman inleder. 

 

Den 13 december var BA på smålandsssidan och hämtade julgranar och på hemväg med granarna, mellan 2 och halvtre, var han på sockengränsen mellan böda och högby och mötte pierre i sin bil. BA var på väg norrut och pierre var på väg söderut. sockengränsen ligger ungefär två km norr om infarten till vedbormsgatan. (sid 106 ff i fuppen a-delen finns förhören med BA.) i förhören är BA lite mer noggrann med tidpunkten för mötet, "strax efter 14", och det är det första BA sa som gäller, hans minne då var sannolikt klarare än vad det är nu. Han är till 99 procent säker på att det är pierre han mötte. han är helt säker på att det var pierres bil han mötte men han är inte helt hundra på att det var pierre som körde. 

inga fler frågor från någon. förhöret avslutas. 

 

Paus i tio minuter. 

 

Nästa vittne är Ann Ljungström (AL). Inte släkt med någon. Svär vittneseden. Hagman inleder. 

 

Al har en sommarstuga i Kolstad som uppfördes under hösten 2012 och som hon tillträdde i november 2012. De var Kn fastighet som byggde huset och det var Pierre som snickrade huset. Pierre var en duktig och lyhörd snickare. den 13 dec 14:16 ringde hon upp pierre, hon har inget egentliget minne av samtalet men hon har efter har kollat på sina anteckningar efter polisen hörde av sig och det är mycket möjligt att hon ringde för att berätta att de skulle ha med en ytterdörr ner på söndagen som skulle monteras i deras hus. hagman färdig

 

advokaten frågar: spegeln i badrummet? Behövde den åtgördas?

AL: ja, den behövde åtgärdas och det var en nyckel som inte passade i en dörr och enligt mina anteckningar i så var det troligen det vi pratade om i samtalet den 13 dec.

hagman: när fixades dessa saker?

AL: i sms skrev pierre den 20 dec att han hade varit och ordnat med det sista i huset dagen innan, det var spegeln och det var dörren som fixades då. när jag kom dit den 26 december var det också klart. 

Förhöret avslutas.

 

Nästa vitten är Britt-Mari Jörgensen (BMJ). Hon Är inte släkt med någon. Avlägger ed. Hagman inleder.

 

Hon har fritidshus i Arbelunda men bor i saltsjöbaden. det ärr pierre som byggt huset i Arbetlunda. det var färdigbyggt i april 2011. undan för undan har pierre hjälpt dem att renovera andra hus på samma fastighet i arbelunda. köket och ett rum renoverdes sommaren 2012 och ett fönster och en dörr förändrades i april 2013. 

Den 13 december 14:25 vet inte BMJ om hon sökte pierre eller om hon pratade med honom. hon vet att samtalet finns med på en samtalslista. samtalet varade i över tre minuter. det verkar ju som oom de talades vid med hänsyn till samtalets längd. när inte pierre svarde på hennes samtal brukade pierre ringa upp. pierre var alltid vänlig och bad om ursäkt för att han störde på konstiga tider, han brukade ringa tillbaka ganska kvickt efter att hon hade sökt honom. 

 

deras samtal runt den här tidpunkten handlade om fönstret och dörren och om altanen som skulle byggas och vem som skulle köpa materialet och betala och sånt. hon har ingen personlig relation till pierre och vet inte närmare hur det stod till. hon vet att pierre tidigar var sjukskriven pga en operation av en fot men hon känner inte till något närmare om pierre och hans familj.

 

Hagman hänvisar till förhör där BMJ uppgett att pierre verkar deprimerad och svarar att livet är "jämna plågor". BMJ tror att det var lite deppigt för att det var vinter och kallt och blåsigt. 

advokaten frågar: pierre tittade till husen? betyder det att han kollar att husen är okej?

BMJ: ja, han kollade att det fanns värme och det inte hade ramlat någon tall över huset. vägen till huset brukade blåsa igen med snö och den plogades inte så jag visste att det inte gick att ta sig fram till huset så lätt. 

Förhöret avslutas.

 

Nästa vittne, det näst sista för dagen, är Pelle Nilsson (PN). Han är inte släkt med någon (inblandad). Han avlägger ed. Hagman inleder.

 

PN är plattsättare, kakar badrum etc från byxelkrok till oskarshamn. under 2012 jobbade han företrädesvis runt om på öland. han är anställd hos Anders Maurin på Maurins plattsättning. Anders Maurin var nära vän med Gustaf. PN har aldrig varit hemma hos Gustaf. PN känner till pierre. Pn har bland annat gjort pierres badrum vid hans byggen under 4-5 år. han vet vilken sorts bil pierre har. den 13 december mötte han pierre strax söder om böda sandsrodellen, kanske 50 meter, vid 15-tiden. pierre körde söderut och PN körde norrut. 

 

han är säker på tidsangivelsen för han vara uppe i enerum vid 15:10-15:15 för att foga ett badrum. det var hans sista jobb för dagen. han morsade på pierre i rondellen och pierre morsade tillbaka. han tror att pierre känner igen hans bil för han haft den i tre år och det står Maurins plattsättare på sidan. 

advokaten ställer frågor: hur beräknar du tiden du var i enerum?

PN: det var tiden jag började foga köket. 

Advokaten: kan det inte ha varit vid fyra?

PN: för att jag var klar vid fyra och det tog c:a 45 minuter att foga.

orförande frågar: kollade du på klockan eller har du räknat ut tiden?

PN: när jag satt på polisförhörhöret så rekonsturerade jag tiden och räknade fram den med hjälp av ett telefonsamtal jag hade haft med en kollega i samband med arbete. Förhöret hölls redan den 20 decemeber 2012. polisen kontaktade mig efter att ha pratat med Anders Maurin. 

 

förhöret avslutas. 

 

Dagens sista vittne är Bengt Jonasson (BJ). Han är inte släkt med någon inblandad. Avlägger ed. Hagman inleder. 

 

Bengt är snickare och arbetskamrat med Pierre. BJ har tillsammans med Pierre gjort mycket jobb åt Claesson. BJ har jobbat ihop med Pierre i 4-5 år. Det har fungerat väldigt bra mellan Pierre och Bengt. Bengt har kanske gjort lite mer finsnickeri men i stort sett har de samma kompetens. I september - december 2012 jobbade de hos Lundells, de skulle byta golv och en del av bjälklagret. de rev ut de gamla och grävde undan jord och återställde. BJ jobbade vid Lundells hus i Flakeböle 27/9, 1/10 och fyra dagar den veckan, 23-24/10, 29/10, 11/11, 6-7/12. BJ jobbade inte, vad han kommer ihåg, ensam på fastigheten. Vad han vet var inte Pierre där och jobbade ensam. det var lättare att göra jobben om man var två men det skulle väl gå att göra dem ensam också, det vanliga var att båda var på plats om de "delade" på ett jobb. 

 

Under byggtiden på Lundells hus var Gustaf inne två ggr vad BJ minns och pratade och Annika bjöd in dem på fika två ggr, det var två ggr inne hos Gustaf och Annika, första gången eventuellt på altanen men de var inne i bostadshuset också. det var inte alla fyra som träffades utan han träffade antingen Annika eller Gustaf, Han såg Annika och och hunden vid något tillfälle på gatan och hon hade med den när hon bjöd in dem på fika. Hunden var tillgiven, den var som hundar är mest, han minns den inte som skällig. Pierre klappade på hunden och hunden var normalt tillgiven. Det var staket mellan Lundells och Gustaf och Annikas tomt så hunden brukade inte hoppa in till dem när de jobbade. 

 

Gustaf och Pierres förhållande var högst kamratligt de skojade med varandra. När Gustaf kom förbi stod de och pratade upp till en timme. Inget särskilt. Det var mest Pierre och Gustaf som pratade med varandra, BJ var inte så involverad. Han har inget minne av att Gustaf och Pierre tagit tag i varandra direkt men de kunde ta tag i varandra och skoja lite. Gustaf kan ha haft någon skada på huvudet men BJ kan inte säga hundraprocentigt att så var fallet. det är inte omöjligt, Han har nåt svagt minne av någon mindre blessyr men han tror inte att det kan ha blött från den, han tror kanske att han skulle ha kommit ihåg om det hade kommit blod. Han kommer inte ihåg. 

 

Förhållandet mellan Pierre och Annika var bra och de skojade och pratade gamla minnen med varandra. De hade gått i skolan tillsammans. Pierre och Annika pratade om gamla klasskamrater när de var inne och fikade hos Annika och Gustaf. Pierre verkade inte tyngd av något innan den 13 december. Pierre berättade inget om sin ekonomi. Pierre frågade BJ om ett lån för 15 år sen. BJ lånade inte ut några pengar för frågan hade löst sig ändå så det blev inte något av det hela. 

 

av telefonlistorna framgår att Lotta ringt BJ den 13 december 17:30, Lotta frågade om BJ och Pierre jobbade ihop och de gjorde de inte för BJ var i Kalmar. Lotta frågade om BJ visste var Pierre var och det visst han inte. BJ gjorde inga närmare undersökningar om var Pierre var med anledning av samtalet från Lotta, han kommer inte ihåg att Lotta lät uppstressad.

 

advokaten: brukade pierreoch sasso leka ihop?

BJ: jo, lite, pierre jastade lite pinnar och busade lite med hunden

advokaten: skadan på gustaf, det lät som om du inte kunde placera den tidsmässigt?

Bj: nääää, men det var nog när Gustaf var och hälsade på hos Lundells isåfall

BJ fortsätter svara på frågor från advokaten: Gustaf var inte med vid någon gång vid var hos Annika och fikade, varken när vi satt i köket eller på altanen. Pierre rev nog ut golvet själv hos Lundells. Pierre har haft problem med sina telefoner, han missade en massa samtal, men vad problemet var vet jag inte, jag vet bara att han hade missade samtal runt den 3-4 december när vi var Kolstad. Lotta har ringt en eller ett par ggr förut och frågat om var pierre var. 

Målsägandebiträdet frågar: jobbade du med pierre veckan som innehåller den 13 december?

BJ: nej.

Hagman: uppstod problemen med missade samtal när ni var i Kolstad?

BJ: Vi var i Kolstad när Pierre berättade om de missade samtalen (som bloggaren uppfattade det hela iaf). 

 

Förhöret avslutas.

 
 

Dagen avslutas. I morgon fortsätter vi klockan 09:00. Välkomna åter!