Överklagande till Högsta Domstolen:

minfil.org/7eP7ebb0be/_verklagandeHD.pdf

Hovrättens dom:

https://minfil.org/pb9fe7b7b7/HovRdom.pdf

Handlingar inkomna i hovrätten:

Tilläggsprotokoll 7:
https://minfil.org/C2z6ecb1bf/Protokoll7.pdf

Sammanställning av den skriftliga bevisningen:
https://minfil.org/D3z9ebbebb/sammanskrivning_av_den_skriftliga_bevisningen.pdf

Vittnesförhör och icke tvistiga omständigheter:
https://minfil.org/E0z8e8b0b4/Otvistiga_omst_ndigheter.pdf

Tilläggsprotokoll 6:

minfil.org/43r8e8b6bd/F_runders_kningsprotokoll__23-18_.pdf

Åklagarens svarsskrivelse till överklagandet:
https://minfil.org/91l5e9b3b7/Svarsskrivelse_ang_ende__verklagande.pdf

Pierres Karlssons överklagande till hovrätten den 28 november 2013:
Överklagande.pdf

 

Handlingar från tingsrätten:

Dom från Tingsrätten i Kalmar den 15 november 2013:
Dom i mål B 1557-13.pdf

Hela rättspsykiatriska undersökningen (RPU):
Kalmar TR B 1557-13 aktbil 189.pdf

Beslutet om att Pierre ska genomgå RPU och är skyldig:
minfil.org/50k3d5b2ba/Beslut.pdf

Länk till kammaråklagare Hagmans stämningsansökan:
Stämningsansökan.pdf

Länk till förundersökningen Flakeböle 2012:
https://minfil.org/ReV9c1bdb4/FUP__Flakeb_le.zip

Länk till tilläggsprotokoll 3 Flakeböle 2012:
https://minfil.org/megcd4b6bb/Kalmar_TR_B_1557-13_aktbil_155.pdf

Länk till tilläggsprotokoll 5 Flakeböle 2012:
https://minfil.org/Bcj7d7b4ba/Till_ggsprotokoll5.pdf

 

Länkar till förundersökningen från Mellby 2006:

 https://minfil.org/i7v5h5bebf/FUP.pdf

 https://minfil.org/j2v3hcb5b6/BK-bilder.pdf

https://minfil.org/k4vch4b8bb/F_rh_r_med_Pierre_K_15963-06.pdf

https://minfil.org/l8v7h8b1b9/Tekn_protokoll_utan_obduktion.pdf

https://minfil.org/mdvdhbb4b3/Till_ggsprotokoll_1.pdf

https://minfil.org/navfh6bdb2/Till_ggsprotokoll_2.pdf

https://minfil.org/e1Qfdeb9b7/obduktionsprotokoll.pdf